Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 9 juli 2008 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 20.45 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

18. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-DE, PSE en UEN-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET: Marcello Vernola

Commissie CONT: Ville Itälä

Commissie ECON:

Paolo Bartolozzi in de plaats van Gabriele Albertini

Sirpa Pietikäinen in de plaats van Piia-Noora Kauppi

Salvador Domingo Sanz Palacio in de plaats van Florencio Luque Aguilar

Commissie IMCO: Eija-Riitta Korhola in de plaats van Sirpa Pietikäinen

Commissie TRAN: Erminio Enzo Boso

Commissie REGI: Giorgio Carollo

Subcommissie mensenrechten: Sirpa Pietikäinen in de plaats van Eija-Riitta Korhola

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb: Catiuscia Marini

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico: Erminio Enzo Boso

Delegatie voor de betrekkingen met Iran: Sirpa Pietikäinen

Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika: Paolo Bartolozzi in de plaats van Alfredo Antoniozzi

Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur: Urszula Gacek is geen gewoon lid meer.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid