Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 9. júla 2008 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 20.45 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

18. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE-DE, PSE a UEN tieto žiadosti o menovania:

výbor AFET: Marcello Vernola

výbor CONT: Ville Itälä

výbor ECON:

Paolo Bartolozzi namiesto Gabrieleho Albertiniho

Sirpa Pietikäinen namiesto Piia-Noory Kauppiovej

Salvador Domingo Sanz Palacio namiesto Florencia Luqueho Aguilara

výbor IMCO: Eija-Riitta Korhola namiesto Sirpy Pietikäinenovej

výbor TRAN: Erminio Enzo Boso

výbor REGI: Giorgio Carollo

podvýbor pre ľudské práva: Sirpa Pietikäinen namiesto Eija-Riitty Korholovej

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye): Catiuscia Marini

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - Mexiko: Erminio Enzo Boso

Delegácia pre vzťahy s Iránom: Sirpa Pietikäinen

Delegácia pre vzťahy s krajinami strednej Ameriky: Paolo Bartolozzi namiesto Alfreda Antoniozziho

Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou: Urszula Gacek už nie je menovanou členkou.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia