Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 9 юли 2008 г. - Страсбург

19. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Чешките компетентни органи представят искане за снемане на парламентарния имунитет на Miloslav Ransdorf.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия и по-специално комисията JURI.

Правна информация - Политика за поверителност