Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο

19. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες τσεχικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Miloslav Ransdorf.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην επιτροπή JURI.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου