Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 9 juli 2008 - Straatsburg

19. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Tsjechische autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Miloslav Ransdorf ingediend.

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

Juridische mededeling - Privacybeleid