Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2030(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0250/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0250/2008

Συζήτηση :

PV 09/07/2008 - 20
CRE 09/07/2008 - 20

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 5.8
CRE 10/07/2008 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0365

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο

20. Το Διάστημα και η ασφάλεια (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το Διάστημα και την ασφάλεια [2008/2030(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

Ο Karl von Wogau παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Romana Jordan Cizelj (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Anna Ibrisagic, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Justas Vincas Paleckis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Philippe Morillon και Marie Anne Isler Béguin

Παρεμβαίνουν οι Günter Verheugen και Karl von Wogau

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.07.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου