Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0093(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0278/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0278/2008

Συζήτηση :

PV 09/07/2008 - 21
CRE 09/07/2008 - 21

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 5.2
CRE 10/07/2008 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0359

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο

21. Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης ΕΚ/Μαυριτανίας * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2008 έως 31 Ιουλίου 2012 [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η Carmen Fraga Estévez παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Cornelis Visser, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jean-Claude Martinez, μη εγγεγραμμένος, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Joe Borg και Carmen Fraga Estévez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.07.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου