Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0093(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0278/2008

Ingivna texter :

A6-0278/2008

Debatter :

PV 09/07/2008 - 21
CRE 09/07/2008 - 21

Omröstningar :

PV 10/07/2008 - 5.2
CRE 10/07/2008 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0359

Protokoll
Onsdagen den 9 juli 2008 - Strasbourg

21. Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2008–31 juli 2012 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien [KOM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

Talare: Joe Borg (ledamot av kommissionen).

Carmen Fraga Estévez redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cornelis Visser för PPE-DE-gruppen, Rosa Miguélez Ramos för PSE-gruppen, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, Jean-Claude Martinez, grupplös, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Joe Borg och Carmen Fraga Estévez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 10.07.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy