Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 9. heinäkuuta 2008 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.EKP:n vuosikertomus 2007 (keskustelu)
 3.Sosiaaliturvajärjestelmien koordinointi: täytäntöönpanomenettely ***I - Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen: liite XI ***I - Asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o […] soveltamisalan laajentaminen koskemaan kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi * (keskustelu)
 4.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 5.Äänestykset
  
5.1.Brasiliaa ja Argentiinaa koskevien vuotuisten toimintaohjelmien laatiminen vuodeksi 2008 (äänestys)
  
5.2.EU:n painopisteet YK:n yleiskokouksen 63. istuntoa varten (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.3.Yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY muuttaminen ***II (äänestys)
  
5.4.Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 881/2004 muuttaminen ***II (äänestys)
  
5.5.Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt (uudelleen laadittu toisinto) ***II (äänestys)
  
5.6.Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamisohjelma (MEETS) ***I (äänestys)
  
5.7.Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut ***I (äänestys)
  
5.8.Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset ***I (äänestys)
  
5.9.Maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyn edellytykset ***I (äänestys)
  
5.10.Maakaasun sisämarkkinat ***I (äänestys)
  
5.11.Sosiaaliturvajärjestelmien koordinointi: täytäntöönpanomenettely ***I (äänestys)
  
5.12.Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen: liite XI ***I (äänestys)
  
5.13.Asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o […] soveltamisalan laajentaminen koskemaan kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi * (äänestys)
  
5.14.Poliittisten ryhmien muodostaminen (työjärjestyksen 29 artiklan muuttaminen) (äänestys)
  
5.15.Kansallisen tuomarin asema Euroopan oikeuslaitoksessa (äänestys)
  
5.16.Airbusin ja Boeingin väliset kiistat Maailman kauppajärjestössä (äänestys)
  
5.17.Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma (äänestys)
  
5.18.EU:n vastaus valtion sijoitusrahastojen asettamaan haasteeseen (äänestys)
  
5.19.Uutta ajattelua kaupunkiliikenteeseen (äänestys)
  
5.20.EKP:n vuosikertomus 2007 (äänestys)
 6.Vuoden 2011 julistaminen Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodeksi (kirjallinen kannanotto)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttaminen ***I (säädöksen allekirjoittaminen)
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja (keskustelu)
 12.Komission vuoden 2007 laajentumisstrategia-asiakirja (keskustelu)
 13.Tervetulotoivotukset
 14.Komission vuoden 2007 laajentumisstrategia-asiakirja (jatkoa keskustelulle)
 15.Palestiinalaiset vangit israelilaisissa vankiloissa (keskustelu)
 16.Zimbabwen tilanne (keskustelu)
 17.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 19.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 20.Avaruus ja turvallisuus (keskustelu)
 21.EY:n ja Mauritanian kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus * (keskustelu)
 22.Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset ***I (keskustelu)
 23.Talouskriisistä kärsivät EU:n kalastuslaivastot (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (195 kb) Läsnäololista (65 kb)       
 
Pöytäkirja (148 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (445 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1736 kb) 
 
Pöytäkirja (222 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (170 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (516 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö