Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2008. július 9., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az EKB 2007. évi éves jelentése (vita)
 3.A szociális biztonsági rendszerek koordinációja: végrehajtási szabályok ***I - A szociális biztonsági rendszerek koordinációja: XI. melléklet ***I - A 883/2004/EK rendelet rendelkezéseinek kiterjesztése harmadik országok e rendelkezések által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira * (vita)
 4.Határozat sürgősségi eljárásról
 5.Szavazások órája
  
5.1.Éves cselekvési programok Brazília és Argentína számára (2008) (szavazás)
  
5.2.Az EU prioritásai az ENSZ Közgyűlés 63. ülésszaka alkalmával (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
5.3.A közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv módosítása ***II (szavazás)
  
5.4.Az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendelet módosítása ***II (szavazás)
  
5.5.A légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok (átdolgozott változat) ***II (szavazás)
  
5.6.Az európai vállalkozási és kereskedelmi statisztikák modernizálásának (MEETS) programja ***I (szavazás)
  
5.7.Elemek és akkumulátorok, valamint a belőlük keletkező hulladék ***I (szavazás)
  
5.8.Egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és használatának korlátozása ***I (szavazás)
  
5.9.A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételei ***I (szavazás)
  
5.10.A földgáz belső piaca ***I (szavazás)
  
5.11.A szociális biztonsági rendszerek koordinációja: végrehajtási szabályok ***I (szavazás)
  
5.12.A szociális biztonsági rendszerek koordinációja: XI. melléklet ***I (szavazás)
  
5.13.A 883/2004/EK rendelet rendelkezéseinek kiterjesztése harmadik országok e rendelkezések által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira * (szavazás)
  
5.14.Az eljárási szabályzat 29. cikkének módosítása: A képviselőcsoportok megalakítása (szavazás)
  
5.15.A nemzeti bírák szerepe az európai igazságszolgáltatási rendszerben (szavazás)
  
5.16.Airbus/Boeing jogviták a WTO előtt (szavazás)
  
5.17.Európai stratégiai energiatechnológiai terv (szavazás)
  
5.18.Az EU válasza az állami befektetési alapok jelentette kihivásra (szavazás)
  
5.19.A városi mobilitás új kultúrája felé (szavazás)
  
5.20.Az EKB 2007. évi éves jelentése (szavazás)
 6.2011 mint az „Önkéntesség Európai Éve” meghirdetése (írásbeli nyilatkozat)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Európai műholdas rádiónavigációs programok (EGNOS és Galileo) ***I (a jogi aktus aláírása)
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A helyzet Kínában a földrengés után és az olimpiai játékok előtt (vita)
 12.A Bizottság bővítési stratégiáról szóló dokumentuma (2007) (vita)
 13.Köszöntés
 14.A Bizottság bővítési stratégiáról szóló dokumentuma (2007) (a vita folytatása)
 15.Palesztin foglyok Izraelben (vita)
 16.Zimbabwei helyzet (vita)
 17.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 18.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 19.Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére
 20.Világűr és biztonság (vita)
 21.Az EK és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés * (vita)
 22.Közös konzuli utasítások: biometrikus azonosítók és vízumkérelmek ***I (vita)
 23.A gazdasági válság által érintett európai uniós halászati flották (vita)
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (194 kb) Jelenléti ív (65 kb)       
 
Jegyzőkönyv (149 kb) Jelenléti ív (24 kb) A szavazások eredménye (482 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1732 kb) 
 
Jegyzőkönyv (226 kb) Jelenléti ív (64 kb) A szavazások eredménye (182 kb) Név szerinti szavazás eredménye (518 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat