Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2008 m. liepos 9 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.2007 m. ECB metinė ataskaita (diskusijos)
 3.Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. Įgyvendinimo priemonės ***I - Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. XI priedas ***I - Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. [...] nuostatų taikymo trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės, išplėtimas * (diskusijos)
 4.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Metinės veiksmų programos Brazilijai ir Argentinai (2008 m.) (balsavimas)
  
5.2.ES prioritetiniai klausimai JT Generalinės Asamblėjos 63-ojoje sesijoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Direktyvos 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose pakeitimas ***II (balsavimas)
  
5.4.Reglamento (EB) Nr. 881/2004, įsteigiančio Europos geležinkelio agentūrą, pakeitimas ***II (balsavimas)
  
5.5.Oro susisiekimo paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (nauja redakcija) ***II (balsavimas)
  
5.6.Europos įmonių ir prekybos statistikos modernizavimo (EĮPSM) programa ***I (balsavimas)
  
5.7.Baterijos, akumuliatoriai ir jų atliekos ***I (balsavimas)
  
5.8.Tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo ribojimas ***I (balsavimas)
  
5.9.Teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygos ***I (balsavimas)
  
5.10.Gamtinių dujų vidaus rinka ***I (balsavimas)
  
5.11.Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. Įgyvendinimo priemonės ***I (balsavimas)
  
5.12.Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. XI priedas ***I (balsavimas)
  
5.13.Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. [...] nuostatų taikymo trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės, išplėtimas * (balsavimas)
  
5.14.Darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio („Frakcijų kūrimas“) pakeitimas (balsavimas)
  
5.15.Nacionalinių teisėjų vaidmuo Europos teisminėje sistemoje (balsavimas)
  
5.16.Bendrovių „Airbus“ ir „Boeing“ ginčai PPO (balsavimas)
  
5.17.Europos strateginis energetikos technologijų planas (balsavimas)
  
5.18.ES atsakas i nepriklausomų turto fondų problemą (balsavimas)
  
5.19.Nauja judumo mieste kultūra (balsavimas)
  
5.20.2007 m. ECB metinė ataskaita (balsavimas)
 6.Sprendimas 2011 metus paskelbti savanoriškos veiklos metais (rašytinis pareiškimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Europos palydovinės navigacijos programos (EGNOS ir Galileo)***I (pasirašymas)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Padėtis Kinijoje po žemės drebėjimo ir prieš olimpines žaidynes (diskusijos)
 12.2007 m. Komisijos strateginis dokumentas dėl plėtros (diskusijos)
 13.Oficialus pasveikinimas
 14.2007 m. Komisijos strateginis dokumentas dėl plėtros (diskusijų tęsinys)
 15.Palestiniečiai, kalintys Izraelio kalėjimuose (diskusijos)
 16.Padėtis Zimbabvėje (diskusijos)
 17.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 18.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 19.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 20.Kosminė erdvė ir saugumas (diskusijos)
 21.EB ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas * (diskusijos)
 22.Bendrosios konsulinės instrukcijos: biometriniai duomenys ir prašymai išduoti vizą ***I (diskusijos)
 23.Ekonominės krizės paveiktas ES žvejybos laivynas (diskusijos)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (196 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb)       
 
Protokolas (145 kb) Dalyvių sąrašas (24 kb) Balsavimo rezultatai (481 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1103 kb) 
 
Protokolas (224 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb) Balsavimo rezultatai (184 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (534 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika