Preċedenti 
 Li jmiss 
RCVVOTESPVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 9 ta' Lulju 2008 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Rapport annwali tal-BĊE għall-2007 (dibattitu)
 3.Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet għall-applikazzjoni ***I - Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: Anness XI ***I - Estensjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/2004 u tar-Regolament (KE) Nru […] għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom * (dibattitu)
 4.Deċiżjoni dwar proċedura ta' urġenza
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Deċiżjonijiet li jistabbilixxu Programmi Annwali ta' Azzjoni għall-2008 għall-Brażil u l-Arġentina (votazzjoni)
  
5.2.Il-prijoritajiet ta' l-UE għat-63 Sessjoni ta' l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.3.Emendar tad-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà ferrovjarja fil-Komunità ***II (votazzjoni)
  
5.4.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ferrovjarja Ewropea ***II (votazzjoni)
  
5.5.Regoli komuni għall-operat ta' servizzi ta' l-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) ***II (votazzjoni)
  
5.6.Programm għall-Modernizzazzjoni ta' l-Istatistika Ewropea ta' l-Intrapriża u l-Kummerċ (MEETS) ***I (votazzjoni)
  
5.7.Batteriji u akkumulaturi u l-iskart tagħhom ***I (votazzjoni)
  
5.8.Restrizzjoni dwar il-marketing u l-użu ta’ ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi ***I (votazzjoni)
  
5.9.Kondizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali ***I (votazzjoni)
  
5.10.Suq intern fil-gass naturali ***I (votazzjoni)
  
5.11.Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet għall-applikazzjoni ***I (votazzjoni)
  
5.12.Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: Anness XI ***I (votazzjoni)
  
5.13.Estensjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/2004 u tar-Regolament (KE) Nru […] għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom * (votazzjoni)
  
5.14.Emenda ta' l-Artikolu 29 tar-Regoli ta' Proċedura - It-twaqqif ta' gruppi politiċi (votazzjoni)
  
5.15.L-irwol ta' l-imħallef nazzjonali fis-sistema ġudizzjarja Ewropea (votazzjoni)
  
5.16.Tilwim Airbus/Boeing quddiem id-WTO (votazzjoni)
  
5.17.Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija ta' l-Enerġija (votazzjoni)
  
5.18.Ir-reazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea għall-isfida tal-fondi sovrani (votazzjoni)
  
5.19.Lejn kultura ġdida għall-mobiltà urbana (votazzjoni)
  
5.20.Rapport annwali tal-BĊE għall-2007 (votazzjoni)
 6.Deċiżjoni sabiex l-2011 tiġi dikjarata “Is-Sena Ewropea għall-Volontarjat” (dikjarazzjoni bil-miktub)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Programmi Ewropej tar-radionavigazzjoni bis-satellita (EGNOS u Galileo) ***I (iffirmar ta' l-att)
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Is-sitwazzjoni fiċ-Ċina wara t-terremot u lejliet il-Logħob Olimpiku (dibattitu)
 12.Dokument ta' strateġija tal-Kummissjoni dwar it-tkabbir ta' l-2007 (dibattitu)
 13.Merħba
 14.Dokument ta' strateġija tal-Kummissjoni dwar it-tkabbir ta' l-2007 (tkomplija tad-dibattitu)
 15.Priġunieri Palestinjani f'Iżrael (dibattitu)
 16.Is-Sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (dibattitu)
 17.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 18.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 19.Talba għat-tneħħija ta' l-immunità parlamentari
 20.Spazju u Sigurtà (dibattitu)
 21.Opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja provduti fil-ftehim ta' sħubija KE/Il-Mawritanja fil-qasam tas-sajd * (dibattitu)
 22.Istruzzjonijiet konsulari komuni: elementi ta' identifikazzjoni bijometriċi u applikazzjonijiet għal viża ***I (dibattitu)
 23.Flotot tas-sajd ta' l-UE affettwati mill-kriżi ekonomika (dibattitu)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (197 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb)       
 
Minuti (151 kb) Reġistru tal-attendenza (24 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (496 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1739 kb) 
 
Minuti (231 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (190 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (517 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza