Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 9 juli 2008 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Jaarverslag 2007 van de ECB (debat)
 3.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: wijze van toepassing ***I - Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: bijlage XI ***I - Uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. [...] tot onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen * (debat)
 4.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 5.Stemmingen
  
5.1.Jaarlijkse actieprogramma's voor Brazilië en Argentinië voor het jaar 2008 (stemming)
  
5.2.Prioriteiten van de EU voor de 63ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Wijziging van Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen ***II (stemming)
  
5.4.Wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau ***II (stemming)
  
5.5.Regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (herschikking) ***II (stemming)
  
5.6.Programma tot modernisering van de Europese bedrijfs- en handelsstatistiek (MEETS) ***I (stemming)
  
5.7.Batterijen en accu's alsook afgedankte batterijen en accu's ***I (stemming)
  
5.8.Beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten ***I (stemming)
  
5.9.Voorwaarden voor toegang tot aardgastransmissienetten ***I (stemming)
  
5.10.Interne markt voor aardgas ***I (stemming)
  
5.11.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: wijze van toepassing ***I (stemming)
  
5.12.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels: bijlage XI ***I (stemming)
  
5.13.Uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. [...] tot onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen * (stemming)
  
5.14.Wijziging van artikel 29 van het Reglement (stemming)
  
5.15.De taak van de nationale rechter binnen het Europees gerechtelijk apparaat (stemming)
  
5.16.WTO-geschil Airbus/Boeing (stemming)
  
5.17.Een Europees strategisch plan voor energietechnologie (stemming)
  
5.18.Het antwoord van de EU op staatsinvesteringsfondsen (stemming)
  
5.19.Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur (stemming)
  
5.20.Jaarverslag 2007 van de ECB (stemming)
 6.Besluit tot het uitroepen van 2011 tot het «Europees jaar van de vrijwilligers» (schriftelijke verklaring)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Europese programma's voor navigatie per satelliet (Egnos en Galileo) ***I (ondertekening van de verordening)
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen (debat)
 12.Strategiedocument 2007 van de Commissie over de uitbreiding (debat)
 13.Welkomstwoord
 14.Strategiedocument 2007 van de Commissie over de uitbreiding (voortzetting van het debat)
 15.Palestijnse gevangenen in Israël (debat)
 16.Situatie in Zimbabwe (debat)
 17.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 18.Samenstelling commissies en delegaties
 19.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 20.Ruimte en veiligheid (debat)
 21.Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Mauritanië * (debat)
 22.Gemeenschappelijke visuminstructies: biometrische identificatiemiddelen en visumaanvragen ***I (debat)
 23.Door de economische crisis getroffen vissersvloten van de EU (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (195 kb) Presentielijst (65 kb)       
 
Notulen (151 kb) Presentielijst (24 kb) Stemmingsuitslagen (469 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1732 kb) 
 
Notulen (227 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (177 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (516 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid