Indiċi 
Minuti
PDF 231kWORD 151k
L-Erbgħa, 9 ta' Lulju 2008 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Rapport annwali tal-BĊE għall-2007 (dibattitu)
 3.Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet għall-applikazzjoni ***I - Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: Anness XI ***I - Estensjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/2004 u tar-Regolament (KE) Nru […] għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom * (dibattitu)
 4.Deċiżjoni dwar proċedura ta' urġenza
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Deċiżjonijiet li jistabbilixxu Programmi Annwali ta' Azzjoni għall-2008 għall-Brażil u l-Arġentina (votazzjoni)
  
5.2.Il-prijoritajiet ta' l-UE għat-63 Sessjoni ta' l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.3.Emendar tad-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà ferrovjarja fil-Komunità ***II (votazzjoni)
  
5.4.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ferrovjarja Ewropea ***II (votazzjoni)
  
5.5.Regoli komuni għall-operat ta' servizzi ta' l-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) ***II (votazzjoni)
  
5.6.Programm għall-Modernizzazzjoni ta' l-Istatistika Ewropea ta' l-Intrapriża u l-Kummerċ (MEETS) ***I (votazzjoni)
  
5.7.Batteriji u akkumulaturi u l-iskart tagħhom ***I (votazzjoni)
  
5.8.Restrizzjoni dwar il-marketing u l-użu ta’ ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi ***I (votazzjoni)
  
5.9.Kondizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali ***I (votazzjoni)
  
5.10.Suq intern fil-gass naturali ***I (votazzjoni)
  
5.11.Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet għall-applikazzjoni ***I (votazzjoni)
  
5.12.Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: Anness XI ***I (votazzjoni)
  
5.13.Estensjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/2004 u tar-Regolament (KE) Nru […] għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom * (votazzjoni)
  
5.14.Emenda ta' l-Artikolu 29 tar-Regoli ta' Proċedura - It-twaqqif ta' gruppi politiċi (votazzjoni)
  
5.15.L-irwol ta' l-imħallef nazzjonali fis-sistema ġudizzjarja Ewropea (votazzjoni)
  
5.16.Tilwim Airbus/Boeing quddiem id-WTO (votazzjoni)
  
5.17.Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija ta' l-Enerġija (votazzjoni)
  
5.18.Ir-reazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea għall-isfida tal-fondi sovrani (votazzjoni)
  
5.19.Lejn kultura ġdida għall-mobiltà urbana (votazzjoni)
  
5.20.Rapport annwali tal-BĊE għall-2007 (votazzjoni)
 6.Deċiżjoni sabiex l-2011 tiġi dikjarata “Is-Sena Ewropea għall-Volontarjat” (dikjarazzjoni bil-miktub)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Programmi Ewropej tar-radionavigazzjoni bis-satellita (EGNOS u Galileo) ***I (iffirmar ta' l-att)
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Is-sitwazzjoni fiċ-Ċina wara t-terremot u lejliet il-Logħob Olimpiku (dibattitu)
 12.Dokument ta' strateġija tal-Kummissjoni dwar it-tkabbir ta' l-2007 (dibattitu)
 13.Merħba
 14.Dokument ta' strateġija tal-Kummissjoni dwar it-tkabbir ta' l-2007 (tkomplija tad-dibattitu)
 15.Priġunieri Palestinjani f'Iżrael (dibattitu)
 16.Is-Sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (dibattitu)
 17.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 18.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 19.Talba għat-tneħħija ta' l-immunità parlamentari
 20.Spazju u Sigurtà (dibattitu)
 21.Opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja provduti fil-ftehim ta' sħubija KE/Il-Mawritanja fil-qasam tas-sajd * (dibattitu)
 22.Istruzzjonijiet konsulari komuni: elementi ta' identifikazzjoni bijometriċi u applikazzjonijiet għal viża ***I (dibattitu)
 23.Flotot tas-sajd ta' l-UE affettwati mill-kriżi ekonomika (dibattitu)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Rapport annwali tal-BĊE għall-2007 (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport annwali 2007 tal-Bank Ċentrali Ewropew [2008/2107(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

Olle Schmidt ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Jean-Claude Trichet (President tal-BCE) u Jean-Claude Juncker (President tal-Grupp Euro, membru tal-Kunsill Ewropew).

Tkellmu: Thomas Mann f'isem il-Grupp PPE-DE, Manuel António dos Santos f'isem il-Grupp PSE, Wolf Klinz f'isem il-Grupp ALDE, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Johannes Blokland f'isem il-Grupp IND/DEM, Sergej Kozlík Membru mhux affiljat, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė, Ryszard Czarnecki, Luca Romagnoli, Gay Mitchell u Ieke van den Burg.

PRESIDENT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi-President

Tkellmu: Daniel Dăianu, Othmar Karas, Benoît Hamon, Cornelis Visser, Christoph Konrad u Zuzana Roithová.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Ioannis Varvitsiotis, Ilda Figueiredo, Theodor Dumitru Stolojan, Margaritis Schinas, Piia-Noora Kauppi u Czesław Adam Siekierski.

Tkellmu: Jean-Claude Trichet, Jean-Claude Juncker u Olle Schmidt.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.20 tal- Minuti ta' 09.07.2008 .


3. Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet għall-applikazzjoni ***I - Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: Anness XI ***I - Estensjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/2004 u tar-Regolament (KE) Nru […] għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-modalitajiet ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' l-iskemi ta' sigurtà soċjali [COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jean Lambert (A6-0251/2008)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, u li jiddetermina l-kontenut ta’ l-Anness XI [COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jestendi d-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/2004 u tar-Regolament (KE) Nru […] għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom [COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jean Lambert (A6-0209/2008)

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Jean Lambert ippreżenta r-rapporti tiegħu.

PRESIDENT: Martine ROURE
Viċi-President

Emine Bozkurt ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Zuzana Roithová (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Gabriele Stauner f'isem il-Grupp PPE-DE, Jan Cremers f'isem il-Grupp PSE, Ona Juknevičienė f'isem il-Grupp ALDE, Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Derek Roland Clark f'isem il-Grupp IND/DEM, Jim Allister Membru mhux affiljat, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Edit Bauer, Gabriela Creţu, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Proinsias De Rossa, Monica Maria Iacob-Ridzi u Joel Hasse Ferreira.

Tkellem skond il-proċedura "catch the eye" Zita Pleštinská.

Tkellmu: Vladimír Špidla, Jean Lambert u Emine Bozkurt.

Tkellem Robert Goebbels biex jiddeplora l-assenza tal-Kunsill.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.11 tal- Minuti ta' 09.07.2008, punt 5.12 tal- Minuti ta' 09.07.2008 u punt 5.13 tal- Minuti ta' 09.07.2008 .


PRESIDENT: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi-President

4. Deċiżjoni dwar proċedura ta' urġenza

Talba sabiex tiġi applikata l-proċedura ta' urġenza (Artikolu 134 tar-Regoli ta' Proċedura) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni dwar dan li ġej:

- * Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi azzjoni temporanja speċifika maħsuba biex jiġi mħeġġeġ ir-ristrutturar tal-flotot tas-sajd ta’ l-Unjoni Ewropea li huma milquta mill-kriżi ekonomika [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)] - Kumitat PECH

Tkellem Philippe Morillon (President tal-Kumitat PECH).

It-talba għal proċedura ta' urġenza ġiet approvata.

Dan il-punt iddaħħal fl-aġenda ta' din is-seduta.

L-iskadenza għat-tressiq ta' l-emendi għas-seduta plenarja ġiet stabbilita hekk: data: 09.07.2008 ħin: 15.00.


5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet, fl-anness għall-minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


5.1. Deċiżjonijiet li jistabbilixxu Programmi Annwali ta' Azzjoni għall-2008 għall-Brażil u l-Arġentina (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0336/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0338)


5.2. Il-prijoritajiet ta' l-UE għat-63 Sessjoni ta' l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għar-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-prijoritajiet ta' l-UE għat-63 Sessjoni ta' l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti [2008/2111(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0265/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Meqjusa adottata (Artikolu 90(4) tar-Regoli ta' Proċedura) (P6_TA(2008)0339)


5.3. Emendar tad-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà ferrovjarja fil-Komunità ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità (direttiva dwar is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija) [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0223/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2008)0340)


5.4. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ferrovjarja Ewropea ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-ferroviji (regolament ta' l-Aġenzija) [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0210/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2008)0341)


5.5. Regoli komuni għall-operat ta' servizzi ta' l-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi ta' l-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P6_TA(2008)0342)


5.6. Programm għall-Modernizzazzjoni ta' l-Istatistika Ewropea ta' l-Intrapriża u l-Kummerċ (MEETS) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm għall-Modernizzazzjoni ta' l-Istatistika Ewropea ta' l-Intrapriża u l-Kummerċ (MEETS) [COM(2007)0433 - C6-0234/2007 - 2007/0156(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Christoph Konrad (A6-0240/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

Tkellem Christoph Konrad (rapporteur).

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0343)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0343)


5.7. Batteriji u akkumulaturi u l-iskart tagħhom ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u akkumulaturi fir-rigward ta' l-Artikolu 6(2) dwar it-tqegħid fis-suq ta' batteriji u akkumulaturi [COM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Johannes Blokland (A6-0244/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0344)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0344)


5.8. Restrizzjoni dwar il-marketing u l-użu ta’ ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE li għandha x’taqsam mar-restrizzjonijiet dwar il-marketing u l-użu ta’ ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylenediphenyl diisocyanate, cyclohexane u n-nitrat ta’ l-ammonju
(emenda tad-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE) [COM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0345)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0345)


5.9. Kondizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda (KE) Nru 1775/2005 dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0346)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0346)


5.10. Suq intern fil-gass naturali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/55/KE rigward regoli komuni għas-suq intern fil-gass naturali [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Tkellem Romano Maria La Russa (rapporteur).

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0347)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0347)


5.11. Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet għall-applikazzjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-modalitajiet ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' l-iskemi ta' sigurtà soċjali [COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jean Lambert (A6-0251/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0348)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0348)

Tkellmu:

Jan Cremers, bl-appoġġ ta' Jean Lambert (rapporteur), ippropona l-ordni ta' votazzjoni ta' l-emendi 163 u 79. Il-Parlament approva din il-proposta.


5.12. Koordinazzjoni tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: Anness XI ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, u li jiddetermina l-kontenut ta’ l-Anness XI [COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0349)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0349)


5.13. Estensjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/2004 u tar-Regolament (KE) Nru […] għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jestendi d-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/2004 u tar-Regolament (KE) Nru […] għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom [COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jean Lambert (A6-0209/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0350)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0350)


5.14. Emenda ta' l-Artikolu 29 tar-Regoli ta' Proċedura - It-twaqqif ta' gruppi politiċi (votazzjoni)

Rapport dwar l-emenda ta' l-Artikolu 29 tar-Regoli ta' Proċedura - It-twaqqif ta' gruppi politiċi [2006/2201(REG)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Richard Corbett (A6-0206/2008)

(Maġġoranza kwalifikata hija meħtieġa għall-adozzjoni ta' l-emendi, maġġoranza sempliċi hija meħtieġa għall-adozzjoni tal-proposta għal deċiżjoni)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

TEST TAR-REGOLI TA' PROĊEDURA

Tkellmu: Bruno Gollnisch, li talab li r-rapport jiġi riferut lill-kumitat skond l-Artikolu 168(2) tar-Regoli ta' Proċedura, Daniel Hannan, li appoġġja t-talba, u Jo Leinen, President tal-Kumitat AFCO, li oppona t-talba.

Il-Parlament ma laqax din it-talba.

Emendi adottati: Ara l-anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet"

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2008)0351)

Id-dispożizzjonijiet il-ġodda ser jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata ta' l-ewwel sessjoni parzjali wara l-elezzjonijiet Ewropej ta' l-2009.

Tkellmu:

Hanne Dahl f'isem il-Grupp IND/DEM, ipproponiet emenda orali għall-emenda 3 li ma ġietx aċċettata, aktar minn 40 Membru opponew li din terġa tiġi kkunsidrata.


5.15. L-irwol ta' l-imħallef nazzjonali fis-sistema ġudizzjarja Ewropea (votazzjoni)

Rapport L-irwol ta' l-imħallef nazzjonali fis-sistema ġudizzjarja Ewropea [2007/2027(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0224/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0352)


5.16. Tilwim Airbus/Boeing quddiem id-WTO (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0334/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0353)


5.17. Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija ta' l-Enerġija (votazzjoni)

Rapport dwar il-Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija ta' l-Enerġija [2008/2005(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0354)


5.18. Ir-reazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea għall-isfida tal-fondi sovrani (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0304/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0355)


5.19. Lejn kultura ġdida għall-mobiltà urbana (votazzjoni)

Rapport dwar kultura ġdida għall-mobiltà urbana [2008/2041(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0356)


5.20. Rapport annwali tal-BĊE għall-2007 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport annwali 2007 tal-Bank Ċentrali Ewropew [2008/2107(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0357)


6. Deċiżjoni sabiex l-2011 tiġi dikjarata “Is-Sena Ewropea għall-Volontarjat” (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni 0030/2008 ippreżentata mill-Membri Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski u Joel Hasse Ferreira dwar id-deċiżjoni sabiex l-2011 tiġi dikjarata “Is-Sena Ewropea għall-Volontarjat”, ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. B'riżultat ta' dan, skond l-Artikolu 116(4) tar-Regoli ta' Proċedura, se tiġi ppreżentata lid-destinatarji u ppubblikata flimkien ma' l-ismijiet tal-firmatarji fit-Testi Adottati tas-sessjoni ta' 02.09.2008.


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Arūnas Degutis - A6-0264/2008:
Laima Liucija Andrikienė u Zuzana Roithová

Rapport Miroslav Ouzký - A6-0135/2008:
Gyula Hegyi

Rapport Romano Maria La Russa - A6-0257/2008:
John Attard-Montalto, Oldřich Vlasák u Marco Cappato

Rapport Jean Lambert - A6-0251/2008:
Hubert Pirker

Rapport Emine Bozkurt - A6-0229/2008:
Frank Vanhecke u Hubert Pirker

Rapport Richard Corbett - A6-0206/2008:
Frank Vanhecke, Bruno Gollnisch, Philip Claeys, Daniel Hannan, Bogdan Pęk u Richard Corbett

Rapport Jerzy Buzek - A6-0255/2008:
Leopold Józef Rutowicz u Czesław Adam Siekierski


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.15
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

9. Programmi Ewropej tar-radionavigazzjoni bis-satellita (EGNOS u Galileo) ***I (iffirmar ta' l-att)

Hans-Gert Pöttering (President) u Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlu dikjarazzjonijiet qosra.

Wara li stieden lil Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni), Angelika Niebler (president tal-Kumitat ITRE) u Etelka Barsi-Pataky (rapporteur) sabiex jingħaqdu miegħu, il-President, flimkien ma' Jean-Pierre Jouyet, ipproċeda għall-iffirmar tar-Regolament tal-Parlament u tal-Kunsill dwar il-kontinwazzjoni ta' l-implimentazzjoni tal-programmi Ewropej tar-radionavigazzjoni bis-satellita (EGNOS u Galileo), li ġie adottat mill-Kunsill fit-03.07.2008.


PRESIDENT: Gérard ONESTA
Viċi-President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


11. Is-sitwazzjoni fiċ-Ċina wara t-terremot u lejliet il-Logħob Olimpiku (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fiċ-Ċina wara t-terremot u lejliet il-Logħob Olimpiku

Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Georg Jarzembowski f'isem il-Grupp PPE-DE, Libor Rouček f'isem il-Grupp PSE, Marco Cappato f'isem il-Grupp ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka f'isem il-Grupp UEN, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp IND/DEM, Edward McMillan-Scott, Robert Evans, Dirk Sterckx, Thomas Mann, Alexandra Dobolyi, Cornelis Visser u Bogdan Golik.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Nirj Deva, Marianne Mikko, David Hammerstein, José Ribeiro e Castro, Manolis Mavrommatis, Eva Lichtenberger, Colm Burke, Ana Maria Gomes u Czesław Adam Siekierski.

Tkellem Jean-Pierre Jouyet.

PRESIDENT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

Tkellem Benita Ferrero-Waldner.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Marco Pannella, Marco Cappato u Jorgo Chatzimarkakis f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċina wara t-terrromot u qabel il-Logħob Olimpiku (B6-0338/2008),

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda u Alexandra Dobolyi f'isem il-Grupp PSE, dwar il-qagħda fiċ-Ċina wara t-terremot u qabel il-Logħob Olimpliku (B6-0340/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki u Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċina wara t-terrromot u qabel il-Logħob Olimpiku (B6-0341/2008),

- Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċina wara t-terrromot u qabel il-Logħob Olimpiku (B6-0342/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel u Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċina wara t-terrromot u qabel il-Logħob Olimpiku (B6-0346/2008).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.5 tal- Minuti ta' 10.07.2008 .


12. Dokument ta' strateġija tal-Kummissjoni dwar it-tkabbir ta' l-2007 (dibattitu)

Rapport dwar id-dokument ta' strateġija dwar it-tkabbir tal-Kummissjoni [2007/2271(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Elmar Brok ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill) u Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Marian-Jean Marinescu f'isem il-Grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-Grupp PSE, Bronisław Geremek f'isem il-Grupp ALDE, Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, Gisela Kallenbach f'isem il-Grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Georgios Georgiou f'isem il-Grupp IND/DEM, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Charles Tannock, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Adamos Adamou, Gerard Batten, Philip Claeys, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Inese Vaidere, Doris Pack, Libor Rouček, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Anna Ibrisagic, Vural Öger, Francisco José Millán Mon, Luis Yañez-Barnuevo García u Hubert Pirker.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Roberta Alma Anastase, Ioan Mircea Paşcu, Andrew Duff, Nicolae Vlad Popa, Monika Beňová u Marios Matsakis.


13. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzoni tal-Parlament tar-Repubblika ta' l-Afrika ta' Isfel, immexxija minn Obed Bapela, president tal-kumitat għar-relazzjonijiet internazzjonali, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


14. Dokument ta' strateġija tal-Kummissjoni dwar it-tkabbir ta' l-2007 (tkomplija tad-dibattitu)

Rapport dwar id-dokument ta' strateġija dwar it-tkabbir tal-Kummissjoni [2007/2271(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Tkellmu: Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill), Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) (Il-President irrefera għall-bżonn ta' regolament ġdid għall-proċedura “catch the eye” mill-Bureau tal-Parlament), u Elmar Brok (rapporteur).

PRESIDENT: Marek SIWIEC
Viċi-President

Tkellem Proinsias De Rossa, dwar l-iżvolġiment tad-dibattiti.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.6 tal- Minuti ta' 10.07.2008 .


15. Priġunieri Palestinjani f'Iżrael (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0040/2008) mressqa minn Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie u Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, lill-Kunsill: Il-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani (B6-0166/2008)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0041/2008) mressqa minn Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie u Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, lill-Kummissjoni: Il-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani (B6-0167/2008)

Luisa Morgantini għamel il-mistoqsijiet orali.

Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija B6-0166/2008.

Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija B6-0167/2008.

Tkellmu: Charles Tannock f'isem il-Grupp PPE-DE, Véronique De Keyser f'isem il-Grupp PSE, Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE, Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Frédérique Ries, Caroline Lucas, Chris Davies u Sarah Ludford.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" John Bowis, Ignasi Guardans Cambó, Frieda Brepoels, Bernard Lehideux u Antonio López-Istúriz White.

Tkellem Jean-Pierre Jouyet.

Peress li l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni kienu għadhom mhux disponibbli, se jitħabbru fil-plenarja iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: fis-sessjoni parzjali li jmiss.


16. Is-Sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-Sitwazzjoni fiż-Żimbabwe

Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill) u Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

PRESIDENT: Adam BIELAN
Viċi-President

Tkellmu: Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE-DE, Alain Hutchinson f'isem il-Grupp PSE, Fiona Hall f'isem il-Grupp ALDE, Philip Claeys Membru mhux affiljat, Geoffrey Van Orden, Glenys Kinnock, Eoin Ryan f'isem il-Grupp UEN, u Josep Borrell Fontelles.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" José Ribeiro e Castro, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness u Luís Queiró.

Tkellmu: Jean-Pierre Jouyet u Louis Michel.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Michael Gahler, Maria Martens u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp PPE-DE, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock u Pasqualina Napoletano f'isem il-Grupp PSE, Fiona Hall, Sarah Ludford, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet u Elizabeth Lynne f'isem il-Grupp ALDE, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska u Eoin Ryan f'isem il-Grupp UEN, Frithjof Schmidt f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (B6-0347/2008),

- Gabriele Zimmer u Feleknas Uca f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (B6-0371/2008).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.7 tal- Minuti ta' 10.07.2008 .


17. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B6-0168/2008).

L-ewwel parti

Mistoqsija 43 (Georgios Papastamkos): Il-prestazzjoni ta' l-industrija awtomobilistika fil-qasam ta' l-emissjonijiet tas-CO2.

Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Georgios Papastamkos, Reinhard Rack u Paul Rübig.

Mistoqsija 44 (Johan Van Hecke): Il-politika tal-bijofjuwils.

Mariann Fischer Boel (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Johan Van Hecke, Jim Allister u Glyn Ford.

Mistoqsija 45 (Paulo Casaca): L-eżekuzzjoni ta' l-awtur ta' l-attakk fuq in-Nazzjonijiet Uniti.

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Paulo Casaca.

It-tieni parti

Mistoqsija 46 (Claude Moraes): Direttiva orizzontali kontra d-diskriminazzjonijiet.

Vladimír Špidla wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Claude Moraes u Syed Kamall.

Mistoqsija 47 (Brian Crowley): Drittijiet supplimentari tal-pensjoni u mobilità fl-Unjoni Ewropea.

Vladimír Špidla wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Brian Crowley u Reinhard Rack.

Mistoqsija 48 (Robert Evans): Għajnuna medika madwar l-Unjoni Ewropea.

Vladimír Špidla wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Glyn Ford, flok l-awtur.

Il-mistoqsijiet minn 49 sa 54 se jingħataw tweġiba bil-miktub.

Mistoqsija 55 (Eoin Ryan): Tariffi għal informazzjoni imposta fuq l-intrapriżi.

Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Eoin Ryan u Wiesław Stefan Kuc.

Mistoqsija 56 (Colm Burke): Il-prezz tal-fertilizzant.

Günter Verheugen wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Colm Burke u Mairead McGuinness.

Mistoqsija 57 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Politika favur l-intrapriżi ż-żgħar.

Günter Verheugen wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Il-mistoqsija 58 se tingħata tweġiba bil-miktub aktar 'il quddiem.

Mistoqsija 59 (Liam Aylward): Proposta sabiex tiżdied il-flessibilitá f'dak li jirrigwarda “l-eżami mediku” tal-Politika Komuni għall-Agrikoltura.

Mistoqsija 60 (Seán Ó Neachtain): Ħlasijiet tal-Politika Komuni għall-Agrikoltura.

Mistoqsija 62 (Ioannis Gklavakis): “Eżami mediku” tal-Politika Komuni għall-Agrikoltura.

Mistoqsija 65 (Stavros Arnaoutakis): Il-Politika Komuni għall-Agrikoltura: tfassil u implimentazzjoni ta' miżuri favur il-produtturi ż-żgħar.

Mariann Fischer Boel wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Liam Aylward, Seán Ó Neachtain, Ioannis Gklavakis u Wiesław Stefan Kuc.

Il-mistoqsijiet 61, 63, 64 u minn 66 sa 96 se jingħataw tweġiba bil-miktub (ara l-Anness tar-Rapport Verbatim).

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.45
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

18. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-gruppi PPE-DE, PSE u UEN:

Kumitat AFET: Marcello Vernola

Kumitat CONT: Ville Itälä

Kumitat ECON:

Paolo Bartolozzi minflok Gabriele Albertini

Sirpa Pietikäinen minflok Piia-Noora Kauppi

Salvador Domingo Sanz Palacio minflok Florencio Luque Aguilar

Kumitat IMCO: Eija-Riitta Korhola minflok Sirpa Pietikäinen

Kumitat TRAN: Erminio Enzo Boso

Kumitat REGI: Giorgio Carollo

Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem: Sirpa Pietikäinen minflok Eija-Riitta Korhola

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi: Catiuscia Marini

Delegazzjoni fil-kummissjoni parlamentari mħallta UE-Messiku: Erminio Enzo Boso

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iran: Sirpa Pietikäinen

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi ta' l-Amerika Ċentrali: Paolo Bartolozzi minflok Alfredo Antoniozzi

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan: Urszula Gacek ma għadhiex membru sħiħ.

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sa l-approvazzjoni ta' din l-Aġenda.


19. Talba għat-tneħħija ta' l-immunità parlamentari

L-awtoritajiet kompetenti Ċeki ressqu talba għat-tneħħija ta' l-immunità parlamentari ta' Miloslav Ransdorf.

It-talba ġiet mgħoddija lill-kumitat responsabbli, jiġifieri l-Kumitat JURI, skond l-Artikolu 6(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


20. Spazju u Sigurtà (dibattitu)

Rapport dwar l-ispazju u sigurtà [2008/2030(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

Karl von Wogau ppreżenta r-rapport.

Tkellem Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Romana Jordan Cizelj (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Anna Ibrisagic f'isem il-Grupp PPE-DE, Ana Maria Gomes f'isem il-Grupp PSE, Tobias Pflüger f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-Grupp IND/DEM, u Justas Vincas Paleckis.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Philippe Morillon u Marie Anne Isler Béguin

Tkellmu: Günter Verheugen u Karl von Wogau

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.8 tal- Minuti ta' 10.07.2008 .


21. Opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja provduti fil-ftehim ta' sħubija KE/Il-Mawritanja fil-qasam tas-sajd * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja provduti fil-ftehim ta' sħubija fil-qasam tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mawritanja għall-perjodu mill-1 ta' Awissu 2008 sal-31 ta' Lulju 2012 [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

Tkellem Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Carmen Fraga Estévez ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Cornelis Visser f'isem il-Grupp PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos f'isem il-Grupp PSE, Marie Anne Isler Béguin f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jean-Claude Martinez Membru mhux affiljat, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Joe Borg u Carmen Fraga Estévez.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.2 tal- Minuti ta' 10.07.2008 .


22. Istruzzjonijiet konsulari komuni: elementi ta' identifikazzjoni bijometriċi u applikazzjonijiet għal viża ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni għall-missjonijiet diplomatiċi u l-uffiċċji konsulari fir-rigward ta' l-introduzzjoni ta' elementi ta' identifikazzjoni bijometriċi u dwar dispożizzjonijiet dwar l-organizzazzjoni tar-riċeviment u l-ipproċessar ta’ l-applikazzjonijiet għall-viżi [COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

PRESIDENT: Adam BIELAN
Viċi-President

Sarah Ludford ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Ewa Klamt f'isem il-Grupp PPE-DE, Martine Roure f'isem il-Grupp PSE, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Carlos Coelho.

Tkellmet skond il-proċedura "catch the eye" Avril Doyle.

Tkellmu: Jacques Barrot u Sarah Ludford.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.1 tal- Minuti ta' 10.07.2008 .


23. Flotot tas-sajd ta' l-UE affettwati mill-kriżi ekonomika (dibattitu)

Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabilixxi azzjoni speċifika temporanja bil-għan li jkun hemm promozzjoni tar-ristrutturazzjoni tal-flotot tas-sajd ta' l-Unjoni Ewropea affettwati mill-kriżi ekonomika [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)] - Kumitat PECH

Tkellem Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Carmen Fraga Estévez f'isem il-Grupp PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos f'isem il-Grupp PSE, Philippe Morillon f'isem il-Grupp ALDE, Pedro Guerreiro f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jim Allister Membru mhux affiljat, Paulo Casaca, Elspeth Attwooll, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Luis Manuel Capoulas Santos, Avril Doyle, Catherine Stihler, Mairead McGuinness u Colm Burke.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Avril Doyle u Catherine Stihler.

Tkellem: Joe Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.3 tal- Minuti ta' 10.07.2008 .


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 409.330/OJJE).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.45.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza