Index 
Proces-verbal
PDF 228kWORD 154k
Miercuri, 9 iulie 2008 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Raportul anual al BCE pentru 2007 (dezbatere)
 3.Coordonarea sistemelor de securitate socială: modalităţi de aplicare ***I - Coordonarea sistemelor de securitate socială: anexa XI ***I - Extinderea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi ale Regulamentului (CE) nr. […] la resortisanţii ţărilor terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de naţionalitate * (dezbatere)
 4.Decizia privind aplicarea procedurii de urgenţă
 5.Votare
  
5.1.Programe de acțiune anuale pentru Brazilia şi Argentina (2008) (vot)
  
5.2.Prioritățile UE pentru cea de a 63-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Modificarea Directivei 2004/49/CE privind siguranţa căilor ferate comunitare ***II (vot)
  
5.4.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 881/2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate ***II (vot)
  
5.5.Normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare) ***II (vot)
  
5.6.Program pentru modernizarea statisticilor europene referitoare la întreprinderi şi comerţ (MEETS) ***I (vot)
  
5.7.Pile şi acumulatori, precum şi deşeurile acestora ***I (vot)
  
5.8.Restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate periculoase ***I (vot)
  
5.9.Condiţii de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale ***I (vot)
  
5.10.Piaţa internă a gazelor naturale ***I (vot)
  
5.11.Coordonarea sistemelor de securitate socială: modalităţi de aplicare ***I (vot)
  
5.12.Coordonarea sistemelor de securitate socială: anexa XI ***I (vot)
  
5.13.Extinderea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi ale Regulamentului (CE) nr. […] la resortisanţii ţărilor terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de naţionalitate * (vot)
  
5.14.Constituirea grupurilor politice (modificarea articolului 29 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.15.Rolul judecătorului naţional în sistemul jurisdicţional al Uniunii Europene (vot)
  
5.16.Litigiile în faţa OMC privind Airbus/Boeing (vot)
  
5.17.Planul strategic european pentru tehnologiile energetice (vot)
  
5.18.Răspunsul oferit de UE provocării fondurilor suverane de investiţii (vot)
  
5.19.Către o nouă cultură a mobilităţii urbane (vot)
  
5.20.Raportul anual al BCE pentru 2007 (vot)
 6.Decizia de a proclama 2011 „Anul european al voluntariatului” (declaraţie scrisă)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Programele europene de radionavigaţie prin satelit (EGNOS şi Galileo) ***I (semnarea actului)
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Situaţia în China după cutremur şi înaintea Jocurilor Olimpice (dezbatere)
 12.Documentul de strategie al Comisiei privind extinderea din 2007 (dezbatere)
 13.Urări de bun venit
 14.Documentul de strategie al Comisiei privind extinderea din 2007 (continuarea dezbaterii)
 15.Deţinuţii palestinieni din închisorile israeliene (dezbatere)
 16. Situaţia din Zimbabwe(dezbatere)
 17.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 18.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 19.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare
 20.Spaţiu şi securitate (dezbatere)
 21.Posibilităţile de pescuit şi contribuţia financiară prevăzută în Acordul CE/Mauritania de parteneriat în sectorul pescuitului * (dezbatere)
 22.Instrucțiunile consulare comune: datele biometrice de identificare şi cererile de vize ***I (dezbatere)
 23.Flota de pescuit a UE afectată de criza economică (dezbatere)
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 25.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PROCES-VERBAL

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Raportul anual al BCE pentru 2007 (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual al BCE pentru 2007 [2008/2107(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

Olle Schmidt şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Jean-Claude Trichet (Preşedintele BCE) şi Jean-Claude Juncker (Preşedintele Eurogrupului, membru al Consiliului European).

Au intervenit: Thomas Mann, în numele Grupului PPE-DE, Manuel António dos Santos, în numele Grupului PSE, Wolf Klinz, în numele Grupului ALDE, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Sergej Kozlík, neafiliat, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė, Ryszard Czarnecki, Luca Romagnoli, Gay Mitchell şi Ieke van den Burg.

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Daniel Dăianu, Othmar Karas, Benoît Hamon, Cornelis Visser, Christoph Konrad şi Zuzana Roithová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ioannis Varvitsiotis, Ilda Figueiredo, Theodor Dumitru Stolojan, Margaritis Schinas, Piia-Noora Kauppi şi Czesław Adam Siekierski.

Au intervenit: Jean-Claude Trichet, Jean-Claude Juncker şi Olle Schmidt.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.20 al PV din 09.07.2008.


3. Coordonarea sistemelor de securitate socială: modalităţi de aplicare ***I - Coordonarea sistemelor de securitate socială: anexa XI ***I - Extinderea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi ale Regulamentului (CE) nr. […] la resortisanţii ţărilor terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de naţionalitate * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială [COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Jean Lambert (A6-0251/2008)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de stabilire a conținutului Anexei XI [COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de extindere a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. […] la resortisanții țărilor terțe care nu fac obiectul dispozițiilor respective exclusiv pe motive de cetățenie [COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Jean Lambert (A6-0209/2008)

A intervenit Vladimír Špidla (membru al Comisiei).

Jean Lambert şi-a prezentat rapoartele.

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

Emine Bozkurt şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Zuzana Roithová (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Gabriele Stauner, în numele Grupului PPE-DE, Jan Cremers, în numele Grupului PSE, Ona Juknevičienė, în numele Grupului ALDE, Ewa Tomaszewska, în numele Grupului UEN, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Derek Roland Clark, în numele Grupului IND/DEM, Jim Allister, neafiliat, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kyriacos Triantaphyllides, Edit Bauer, Gabriela Creţu, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Proinsias De Rossa, Monica Maria Iacob-Ridzi şi Joel Hasse Ferreira.

A intervenit în conformitate cu procedura "catch the eye": Zita Pleštinská.

Au intervenit: Vladimír Špidla, Jean Lambert şi Emine Bozkurt.

A intervenit Robert Goebbels care şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la absenţa Consiliului.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.11 al PV din 09.07.2008, punctul 5.12 al PV din 09.07.2008 şi punctul 5.13 al PV din 09.07.2008.


PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

4. Decizia privind aplicarea procedurii de urgenţă

Cererea de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 134 din Regulamentul de procedură) de către Consiliu şi Comisie pentru:

- Propunere de Regulament al Consiliului de instituire a unei acţiuni specifice temporare care urmăreşte să promoveze restructurarea flotelor comunitare de pescuit afectate de criza economică [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)]

A intervenit Philippe Morillon (preşedintele Comisiei PECH).

Cererea de aplicare a procedurii de urgenţă a fost aprobată.

Acest punct este înscris pe ordinea de zi a şedinţei în curs.

Termenul de depunere a amendamentelor pentru şedinţa plenară este miercuri 09.07.2008 la 15.00.


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Programe de acțiune anuale pentru Brazilia şi Argentina (2008) (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0336/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0338)


5.2. Prioritățile UE pentru cea de a 63-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport cu o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind prioritățile UE pentru cea de a 63-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite [2008/2111(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0265/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Considerată adoptată (articolul 90 alineatul (4) din Regulamentul de procedură) (P6_TA(2008)0339)


5.3. Modificarea Directivei 2004/49/CE privind siguranţa căilor ferate comunitare ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură privind poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/49/CE privind siguranța căilor ferate comunitare (Directiva privind siguranța feroviară) [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Paolo Costa (A6-0223/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0340)


5.4. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 881/2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate (Regulamentul privind agenţia) [16138/3/2007 - C6-0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Paolo Costa (A6-0210/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0341)


5.5. Normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare) ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 - 2006/0130(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Arūnas Degutis (A6-0264/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Declarat aprobat (P6_TA(2008)0342)


5.6. Program pentru modernizarea statisticilor europene referitoare la întreprinderi şi comerţ (MEETS) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un program pentru modernizarea statisticilor europene referitoare la întreprinderi și comerț (MEETS) [COM(2007)0433 - C6-0234/2007 - 2007/0156(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Christoph Konrad (A6-0240/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

A intervenit Christoph Konrad (raportor).

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0343)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0343)


5.7. Pile şi acumulatori, precum şi deşeurile acestora ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori, în ceea ce priveşte articolul 6 alineatul (2) privind introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor [COM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Johannes Blokland (A6-0244/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0344)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0344)


5.8. Restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate periculoase ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilen-difenil diizocianat, ciclohexan și nitrat de amoniu [COM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0345)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0345)


5.9. Condiţii de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0346)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0346)


5.10. Piaţa internă a gazelor naturale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/55/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale [COM(2007)0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI

A intervenit Romano Maria La Russa (raportor).

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0347)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0347)


5.11. Coordonarea sistemelor de securitate socială: modalităţi de aplicare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială [COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Jean Lambert (A6-0251/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0348)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0348)

Intervenţii privind votarea:

Jan Cremers a propus, cu sprijinul lui Jean Lambert (raportoare), să inverseze ordinea de vot pentru amendamentele 163 şi 79. Parlamentul a aprobat propunerea.


5.12. Coordonarea sistemelor de securitate socială: anexa XI ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de stabilire a conținutului Anexei XI [COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Emine Bozkurt (A6-0229/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0349)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0349)


5.13. Extinderea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi ale Regulamentului (CE) nr. […] la resortisanţii ţărilor terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de naţionalitate * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de extindere a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. […] la resortisanții țărilor terțe care nu fac obiectul dispozițiilor respective exclusiv pe motive de cetățenie [COM(2007)0439 - C6-0289/2007 - 2007/0152(CNS)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Jean Lambert (A6-0209/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0350)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0350)


5.14. Constituirea grupurilor politice (modificarea articolului 29 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind modificarea articolului 29 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European privind constituirea grupurilor politice [2006/2201(REG)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Richard Corbett (A6-0206/2008)

(Majoritate calificată necesară pentru adoptarea amendamentelor, majoritate simplă necesară pentru aprobarea propunerii de decizie)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

TEXTUL REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ

Au intervenit: Bruno Gollnisch, care a solicitat retrimiterea raportului la comisie, în conformitate cu articolul 168 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, Daniel Hannan, care a sprijinit această cerere şi Jo Leinen care s-a adresat preşedintelui comisiei AFCO, care s-a opus cererii.

Parlamentul a respins cererea.

Amendamente adoptate: a se vedea anexa „Rezultatele voturilor

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2008)0351)

Noile dispoziţii vor intra în vigoare în prima zi din prima perioadă de sesiune după alegerile europene din 2009.

Intervenţii privind votarea:

Hanne Dahl, în numele Grupului IND/DEM, a propus un amendament oral la amendamentul 3, care nu a fost reţinut, deoarece mai mult de 40 de deputaţi s-au opus luării sale în considerare.


5.15. Rolul judecătorului naţional în sistemul jurisdicţional al Uniunii Europene (vot)

Raport privind rolul judecătorului național în sistemul juridic al Uniunii Europene [2007/2027(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Diana Wallis (A6-0224/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0352)


5.16. Litigiile în faţa OMC privind Airbus/Boeing (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0334/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0353)


5.17. Planul strategic european pentru tehnologiile energetice (vot)

Raport privind Planul strategic european pentru tehnologiile energetice [2008/2005(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0354)


5.18. Răspunsul oferit de UE provocării fondurilor suverane de investiţii (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0304/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0355)


5.19. Către o nouă cultură a mobilităţii urbane (vot)

Raport privind Cartea verde intitulată „Către o nouă cultură a mobilităţii urbane” [2008/2041(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0356)


5.20. Raportul anual al BCE pentru 2007 (vot)

Raport referitor la raportul anual al BCE pentru 2007 [2008/2107(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Olle Schmidt (A6-0241/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0357)


6. Decizia de a proclama 2011 „Anul european al voluntariatului (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă 0030/2008 depusă de deputaţii Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski şi Joel Hasse Ferreira privind decizia de a proclama 2011 „Anul european al voluntariatului a întrunit semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul; prin urmare, în conformitate cu articolul 116 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, va fi transmisă destinatarilor săi şi va fi publicată, împreună cu numele semnatarilor, în Textele adoptate în şedinţa din 02.09.2008.


7. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Arūnas Degutis - A6-0264/2008:
Laima Liucija Andrikienė şi Zuzana Roithová

Raport Miroslav Ouzký - A6-0135/2008:
Gyula Hegyi

Raport Romano Maria La Russa - A6-0257/2008:
John Attard-Montalto, Oldřich Vlasák şi Marco Cappato

Raport Jean Lambert - A6-0251/2008:
Hubert Pirker

Raport Emine Bozkurt - A6-0229/2008:
Frank Vanhecke şi Hubert Pirker

Raport Richard Corbett - A6-0206/2008:
Frank Vanhecke, Bruno Gollnisch, Philip Claeys, Daniel Hannan, Bogdan Pęk şi Richard Corbett

Raport Jerzy Buzek - A6-0255/2008:
Leopold Józef Rutowicz şi Czesław Adam Siekierski


8. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.15, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING

Preşedinte

9. Programele europene de radionavigaţie prin satelit (EGNOS şi Galileo) ***I (semnarea actului)

Hans-Gert Pöttering (Preşedinte) şi Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) au făcut scurte declaraţii.

După ce le-au invitat Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei), Angelika Niebler (preşedinta comisiei ITRE) şi Etelka Barsi-Pataky (raportoare) să i se alăture, Preşedintele, împreună cu Jean-Pierre Jouyet, a semnat Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la urmărirea aplicării programelor de radionavigaţie prin satelit (EGNOS şi Galileo), care a fost adoptat la 03.07.2008 de către Consiliu.


PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


11. Situaţia în China după cutremur şi înaintea Jocurilor Olimpice (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Situaţia în China după cutremur şi înaintea Jocurilor Olimpice

Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Georg Jarzembowski, în numele Grupului PPE-DE, Libor Rouček, în numele Grupului PSE, Marco Cappato, în numele Grupului ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Edward McMillan-Scott, Robert Evans, Dirk Sterckx, Thomas Mann, Alexandra Dobolyi, Cornelis Visser şi Bogdan Golik.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nirj Deva, Marianne Mikko, David Hammerstein, José Ribeiro e Castro, Manolis Mavrommatis, Eva Lichtenberger, Colm Burke, Ana Maria Gomes şi Czesław Adam Siekierski.

A intervenit Jean-Pierre Jouyet.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

A intervenit Benita Ferrero-Waldner.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Marco Pannella, Marco Cappato şi Jorgo Chatzimarkakis, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din China după cutremur și înaintea Jocurilor Olimpice (B6-0338/2008),

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda şi Alexandra Dobolyi, în numele Grupului PSE, referitoare la situaţia din China după cutremur şi înaintea Jocurilor Olimpice (B6-0340/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki şi Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, referitoare la situaţia din China după cutremur şi înaintea Jocurilor Olimpice (B6-0341/2008),

- Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, privind situaţia din China după cutremur şi înaintea Jocurilor olimpice (B6-0342/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel şi Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, privind situaţia din China după cutremur şi înaintea Jocurilor olimpice (B6-0346/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.5 al PV din 10.07.2008.


12. Documentul de strategie al Comisiei privind extinderea din 2007 (dezbatere)

Raport referitor la documentul de strategie al Comisiei privind extinderea din 2007 [2007/2271(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Elmar Brok şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Olli Rehn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, Bronisław Geremek, în numele Grupului ALDE, Adam Bielan, în numele Grupului UEN, Gisela Kallenbach, în numele Grupului Verts/ALE, Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL, Georgios Georgiou, în numele Grupului IND/DEM, Irena Belohorská, neafiliată, Charles Tannock, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Adamos Adamou, Gerard Batten, Philip Claeys, Zbigniew Zaleski, Véronique De Keyser, Inese Vaidere, Doris Pack, Libor Rouček, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Anna Ibrisagic, Vural Öger, Francisco José Millán Mon, Luis Yañez-Barnuevo García şi Hubert Pirker.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Roberta Alma Anastase, Ioan Mircea Paşcu, Andrew Duff, Nicolae Vlad Popa, Monika Beňová şi Marios Matsakis.


13. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegaţiei Parlamentului Republicii Africa de sud, condusă de dl Obed Bapela, preşedintele comisiei pentru relaţii internaţionale, care a luat loc în tribuna oficială.


14. Documentul de strategie al Comisiei privind extinderea din 2007 (continuarea dezbaterii)

Raport referitor la documentul de strategie al Comisiei privind extinderea din 2007 [2007/2271(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Elmar Brok (A6-0266/2008)

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Olli Rehn (membru al Comisiei) (Preşedintele a evocat necesitatea unei noi reglementări cu privire la procedura «catch the eye» de către Biroul Parlamentului), şi Elmar Brok (raportor).

PREZIDEAZĂ: Marek SIWIEC
Vicepreşedinte

A intervenit Proinsias De Rossa, cu privire la desfăşurarea dezbaterilor.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 al PV din 10.07.2008.


15. Deţinuţii palestinieni din închisorile israeliene (dezbatere)

Întrebare orală (O-0040/2008) adresată deLuisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie şi Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Consiliului: Deţinuţii palestinieni din închisorile israeliene (B6-0166/2008)

Întrebare orală (O-0041/2008) adresată deLuisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie şi Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Comisiei: Deținuții palestinieni din închisorile israeliene (B6-0167/2008)

Luisa Morgantini a dezvoltat întrebările orale.

Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns la întrebare B6-0166/2008.

Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare B6-0167/2008.

Au intervenit: Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, Véronique De Keyser, în numele Grupului PSE, Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Nickolay Mladenov, Richard Howitt, Frédérique Ries, Caroline Lucas, Chris Davies şi Sarah Ludford.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: John Bowis, Ignasi Guardans Cambó, Frieda Brepoels, Bernard Lehideux şi Antonio López-Istúriz White.

A intervenit Jean-Pierre Jouyet.

Întrucât nu sunt încă disponibile, propunerile de rezoluţie depuse vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: prochaine période de session.


16.  Situaţia din Zimbabwe(dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Situaţia din Zimbabwe

Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Louis Michel (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE-DE, Alain Hutchinson, în numele Grupului PSE, Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, Philip Claeys, neafiliat, Geoffrey Van Orden, Glenys Kinnock, Eoin Ryan, în numele Grupului UEN, şi Josep Borrell Fontelles.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Ribeiro e Castro, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness şi Luís Queiró.

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet şi Louis Michel.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Michael Gahler, Maria Martens şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului PPE-DE, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock şi Pasqualina Napoletano, în numele Grupului PSE, Fiona Hall, Sarah Ludford, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet şi Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska şi Eoin Ryan, în numele Grupului UEN, Frithjof Schmidt, în numele Grupului Verts/ALE, privind situaţia din Zimbabwe (B6-0347/2008),

- Gabriele Zimmer şi Feleknas Uca, în numele Grupului GUE/NGL, privind situația din Zimbabwe (B6-0371/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.7 al PV din 10.07.2008.


17. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Comisiei (B6-0168/2008).

Prima parte

Întrebarea 43 (Georgios Papastamkos): Performanţele industriei automobilelor în materie de emisii de dioxid de carbon.

Stavros Dimas (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Georgios Papastamkos, Reinhard Rack şi Paul Rübig.

Întrebarea 44 (Johan Van Hecke): Politica biocarburanţilor.

Mariann Fischer Boel (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Johan Van Hecke, Jim Allister şi Glyn Ford.

Întrebarea 45 (Paulo Casaca): Executarea autorului material al atentatului împotriva Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Vladimír Špidla (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Paulo Casaca.

A doua parte

Întrebarea 46 (Claude Moraes): Directiva orizontală împotriva discriminărilor.

Vladimír Špidla a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Claude Moraes şi Syed Kamall.

Întrebarea 47 (Brian Crowley): Dreptul la pensie complementară şi mobilitatea în cadrul Uniunii Europene.

Vladimír Špidla a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Brian Crowley şi Reinhard Rack.

Întrebarea 48 (Robert Evans): Asistenţa medicală în ansamblul Uniunii Europene.

Vladimír Špidla répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Glyn Ford, supleant al autorului.

Întrebările de la 49 la 54 vor primi răspunsuri scrise.

Întrebarea 55 (Eoin Ryan): Costurile generate de informaţii impuse întreprinderilor

Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Eoin Ryan şi Wiesław Stefan Kuc.

Întrebarea 56 (Colm Burke): Preţul îngrăşămintelor.

Günter Verheugen a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Colm Burke şi Mairead McGuinness.

Întrebarea 57 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Politica în favoarea micilor întreprinderi.

Günter Verheugen a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Întrebarea 58 va primi un răspuns scris.

Întrebarea 59 (Liam Aylward): Propunere de creştere a modulării în ceea ce priveşte bilanţul de sănătate al CAP.

Întrebarea 60 (Seán Ó Neachtain): Plăţile CAP.

Întrebarea 62 (Ioannis Gklavakis): „Bilanţul de sănătate” al politicii agricole comune

Întrebarea 65 (Stavros Arnaoutakis): Politica agricolă comună: planificare şi adoptarea unor măsuri în favoarea micilor producători.

Mariann Fischer Boel a răspuns întrebărilor, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Liam Aylward, Seán Ó Neachtain, Ioannis Gklavakis şi Wiesław Stefan Kuc.

Întrebările 61, 63, 64, şi de la 66 la 96 vor primi răspunsuri scrise (vezi Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 20.45, a fost reluată la 21.00.)

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

18. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE-DE, PSE şi a Grupului UEN următoarele solicitări de numire:

AFET: Marcello Vernola

CONT: Ville Itälä

ECON:

Paolo Bartolozzi în locul lui Gabriele Albertini

Sirpa Pietikäinen în locul lui Piia-Noora Kauppi

Salvador Domingo Sanz Palacio în locul lui Florencio Luque Aguilar

IMCO: Eija-Riitta Korhola în locul lui Sirpa Pietikäinen

TRAN: Erminio Enzo Boso

REGI: Giorgio Carollo

Subcomisia pentru drepturile omului: Sirpa Pietikäinen în locul lui Eija-Riitta Korhola

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Maghreb şi cu Uniunea Maghrebului Arab (inclusiv Libia): Catiuscia Marini

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic: Erminio Enzo Boso

Delegaţia pentru relaţiile cu Iran: Sirpa Pietikäinen

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din America Centrală: Paolo Bartolozzi în locul lui Alfredo Antoniozzi

Delegaţia pentru relaţiile cu Consiliul Legislativ Palestinian: Urszula Gacek nu mai este membru titular.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nici o obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


19. Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare

Autorităţile cehe competente au transmis o cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Miloslav Ransdorf.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, şi anume Comisiei JURI.


20. Spaţiu şi securitate (dezbatere)

Raport privind spaţiul şi securitatea [2008/2030(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

Karl von Wogau şi-a prezentat raportul.

A intervenit Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Romana Jordan Cizelj (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Anna Ibrisagic, în numele Grupului PPE-DE, Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE, Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului IND/DEM, şi Justas Vincas Paleckis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Philippe Morillon şi Marie Anne Isler Béguin

Au intervenit: Günter Verheugen şi Karl von Wogau

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.8 al PV din 10.07.2008.


21. Posibilităţile de pescuit şi contribuţia financiară prevăzută în Acordul CE/Mauritania de parteneriat în sectorul pescuitului * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, pentru perioada cuprinsă între 1 august 2008 și 31 iulie 2012 [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

A intervenit Joe Borg (membru al Comisiei).

Carmen Fraga Estévez şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Cornelis Visser, în numele Grupului PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, în numele Grupului PSE, Marie Anne Isler Béguin, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Claude Martinez, neafiliat, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Joe Borg şi Carmen Fraga Estévez.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.2 al PV din 10.07.2008.


22. Instrucțiunile consulare comune: datele biometrice de identificare şi cererile de vize ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Instrucțiunilor consulare comune privind vizele destinate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare în legătură cu introducerea biometriei, inclusiv a dispozițiilor privind organizarea primirii și a procesării cererilor de vize [COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

A intervenit Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei).

PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

Sarah Ludford şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Ewa Klamt, în numele Grupului PPE-DE, Martine Roure, în numele Grupului PSE, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului GUE/NGL, şi Carlos Coelho.

A intervenit în conformitate cu procedura "catch the eye": Avril Doyle.

Au intervenit: Jacques Barrot şi Sarah Ludford.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.1 al PV din 10.07.2008.


23. Flota de pescuit a UE afectată de criza economică (dezbatere)

Propunere de regulament al Consiliului de instituire a unei acţiuni specifice temporare cu scopul promovării restructurării flotelor de pescuit ale Uniunii Europene afectate de criza economică [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)] - PECH

A intervenit Joe Borg (membru al Comisiei).

Au intervenit: Carmen Fraga Estévez, în numele Grupului PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, în numele Grupului PSE, Philippe Morillon, în numele Grupului ALDE, Pedro Guerreiro, în numele Grupului GUE/NGL, Jim Allister, neafiliat, Paulo Casaca, Elspeth Attwooll, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Luis Manuel Capoulas Santos, Avril Doyle, Catherine Stihler, Mairead McGuinness şi Colm Burke.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Avril Doyle şi Catherine Stihler.

A intervenit: Joe Borg.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.3 al PV din 10.07.2008.


24. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 409.330/OJJE).


25. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.45.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate