Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 juli 2008 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.

°
° ° °

Talare: Daniel Cohn-Bendit yttrade sig om bestämmelserna för fotografering i kammaren i samband med besöket av Nicolas Sarkozy, rådets tjänstgörande ordförande; Astrid Lulling (kvestor) påpekade att vissa ledamöter till följd av de ökade säkerhetsåtgärderna i samband med detta besök hade haft svårt att ta sig in i parlamentets byggnader.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy