Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 10. júla 2008 - Štrasburg

2. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 15/2008 Európskej komisie (C6-0238/2008 - SEC(2008)0538 v konečnom znení).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 16/2008 Európskej komisie (C6-0246/2008 - SEC(2008)0539 v konečnom znení).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia