Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 10. července 2008 - Štrasburk

3. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/470/ES o zřízení Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (KOM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů o organizaci a způsobu práce Úřadu pro úřední tisky Evropské unie (SEK(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

CULT, BUDG, JURI, CONT

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství (přepracované znění) (KOM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí dočasné zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropské unie postižených hospodářskou krizí (KOM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Návrh rozhodnutí Rady o některých výdajích ve veterinární oblasti (kodifikované znění) (KOM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Rady o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (kodifikované znění) (KOM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (kodifikované znění) (KOM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

2) od poslanců

2.1) návrhy usnesení (článek 113 jednacího řádu)

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu a Flaviu Călin Rus: Návrh usnesení o vytvoření evropského ústavu pro vyšetřování zločinů komunismu (B6-0372/2008)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

Právní upozornění - Ochrana soukromí