Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 10. julij 2008 - Strasbourg

3. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

JURI

- Osnutek Sklepa Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča Evropskih skupnosti, Računskega Sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij o organizaciji in delovanju Urada za uradne publikacije Evropske unije (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI))

posredovano

pristojni :

AFCO

mnenje :

CULT, BUDG, JURI, CONT

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti - (prenovitev) (COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

JURI

- Predlog Uredbe Sveta o uvedbi začasnega posebnega ukrepa za spodbujanje prestrukturiranja ribiških flot Evropske unije, ki jih je prizadela gospodarska kriza (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

posredovano

pristojni :

PECH

- Predlog Odločbe Sveta o odhodkih na področju veterine (kodificirana različica) (COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog Uredbe Sveta o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere kategorije sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju zračnega prevoza (kodificirana različica) (COM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (kodificirana različica) (COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS))

posredovano

pristojni :

JURI

2) od poslancev Parlamenta

2.1) predlogi resolucij (člen 113 Poslovnika)

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu in Flaviu Călin Rus. Predlog resolucije o ustanovitvi evropskega inštituta za preiskave komunističnih zločinov (B6-0372/2008)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

CULT

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov