Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2614(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0348/2008

Разисквания :

PV 10/07/2008 - 4

Гласувания :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0361

Протокол
Четвъртък, 10 юли 2008 г. - Страсбург

4. Създаване на база данни с дактилоскопични отпечатъци на роми в Италия (внесени предложения за резолюция)

Разискването се състоя на 07.07.2008 (точка 18 от протокола от 07.07.2008).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Jan Marinus Wiersma, Кристиан Вигенин, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin и Katalin Lévai, от името на групата PSE, Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Метин Казак и Magor Imre Csibi, от името на групата ALDE, Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven и Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto и Umberto Guidoni, от името на групата GUE/NGL, относно преброяването на ромите в Италия на етническа основа (B6-0348/2008)

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Mieczysław Edmund Janowski и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, относно създаването на база данни с пръстови отпечатъци на роми в Италия (B6-0354/2008)

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 10.07.2008.

Правна информация - Политика за поверителност