Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2614(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0348/2008

Debatter :

PV 10/07/2008 - 4

Omröstningar :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0361

Protokoll
Torsdagen den 10 juli 2008 - Strasbourg

4. Upprättande av en fingeravtrycksdatabas för romer i Italien (ingivna resolutionsförslag)

Debatten hölls den 07.07.2008 (punkt 18 i protokollet av den 07.07.2008).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Jan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin och Katalin Lévai för PSE-gruppen, Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak och Magor Imre Csibi för ALDE-gruppen, Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven och Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto och Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen, om folkräkningen av romerna i Italien på grundval av etniskt ursprung (B6-0348/2008)

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Mieczysław Edmund Janowski och Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, om upprättande av en fingeravtrycksdatabas för romer i Italien (B6-0354/2008)

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 10.07.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy