Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0093(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0278/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0278/2008

Συζήτηση :

PV 09/07/2008 - 21
CRE 09/07/2008 - 21

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 5.2
CRE 10/07/2008 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0359

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο

5.2. Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης ΕΚ/Μαυριτανίας * (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2008 έως 31 Ιουλίου 2012 [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0359)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0359)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Η Avril Doyle παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου