Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2614(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0348/2008

Συζήτηση :

PV 10/07/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0361

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο

5.4. Δημιουργία βάσης δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων των Ρομά στην Ιταλία (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0348/2008 και B6-0354/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0348/2008

Παρεμβαίνει Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ο οποίος ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 170, παράγραφος 4 του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας για την επόμενη περίοδο συνόδου, και στη συνέχεια επ' αυτού οι Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Με ΗΨ (293 υπέρ, 316 κατά, 14 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0361)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0354/2008 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Marco Cappato υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 10, η οποία κρατείται.

°
° ° °

Οι Bárbara Dührkop Dührkop, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, συνυπογράφουν επίσης την πρόταση ψηφίσματος B6-0348/2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου