Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0338/2008

Rozpravy :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Hlasování :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 10. července 2008 - Štrasburk

5.5. Situace v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B6-0338/2008, B6-0340/2008, B6-0341/2008, B6-0342/2008 a B6-0346/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0338/2008

(nahrazující B6-0338/2008 a B6-0346/2008):

předložen těmito poslanci:

Jorgo Chatzimarkakis, Marco Cappato a Marco Pannella za skupinu ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B6-0338/2008

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0340/2008

(nahrazující B6-0340/2008 a B6-0341/2008):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock a Vito Bonsignore za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano a Hannes Swoboda za skupinu PSE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN

Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN rovněž podepsali společný návrh usnesení RC-B6-0340/2008.

přijat (P6_TA(2008)0362)

(Návrhy usnesení B6-0342/2008 a B6-0346/2008 se neberou v potaz.)

K hlasování vystoupili:

Předsedkyně oznámila, že několik poslanců si přeje, aby se o pozměňovacích návrzích 1 až 6 a 9 až 10 (RC-B6-0340/2008) hlasovalo najednou, a předložila proto návrh shromáždění, které jej schválilo;

Vytautas Landsbergis předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 8, který byl vzat v potaz.

Reinhard Rack k průběhu hlasování;

José Ribeiro e Castro k výsledku hlasování.

Právní upozornění - Ochrana soukromí