Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0338/2008

Keskustelut :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Äänestykset :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 10. heinäkuuta 2008 - Strasbourg

5.5. Kiinan tilanne maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympiakisoja (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B6-0338/2008, B6-0340/2008, B6-0341/2008, B6-0342/2008 ja B6-0346/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0338/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0338/2008 ja B6-0346/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Jorgo Chatzimarkakis, Marco Cappato ja Marco Pannella ALDE-ryhmän puolesta,

Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger ja Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0338/2008

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0340/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0340/2008 ja B6-0341/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock ja Vito Bonsignore PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ja Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN-ryhmän puolesta

Myös Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta ja Hanna Foltyn-Kubicka UEN-ryhmän puolesta allekirjoittivat yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B6-0340/2008.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0362)

(Päätöslauselmaesitykset B6-0342/2008 ja B6-0346/2008 raukesivat.)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Koska puhemies totesi useiden jäsenten halunneen, että tarkistuksista 1 - 6 ja 9 - 10 (RC-B6-0340/2008) äänestetään yhtenä ryhmänä, hän esitti asiasta ehdotuksen parlamentille, joka hyväksyi sen;

Vytautas Landsbergis esitti 8 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Reinhard Rack äänestyksen kulusta;

José Ribeiro e Castro äänestystuloksesta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö