Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0338/2008

Rozpravy :

PV 09/07/2008 - 11
CRE 09/07/2008 - 11

Hlasovanie :

PV 10/07/2008 - 5.5
CRE 10/07/2008 - 5.5

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 10. júla 2008 - Štrasburg

5.5. Situácia v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B6-0338/2008, B6-0340/2008, B6-0341/2008, B6-0342/2008 a B6-0346/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0338/2008

(nahrádzajúci B6-0338/2008 a B6-0346/2008):

podaný týmito poslancami:

Jorgo Chatzimarkakis, Marco Cappato a Marco Pannella za skupinu ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B6-0338/2008

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0340/2008

(nahrádzajúci B6-0340/2008 a B6-0341/2008):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock a Vito Bonsignore za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano a Hannes Swoboda za skupinu PSE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN

Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN, rovnako podpísali návrh spoločného uznesenia RC-B6-0340/2008.

Prijatý (P6_TA(2008)0362)

(Návrhy uznesenia B6-0342/2008 a B6-0346/2008 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Predsedníčka oznámila, že viacero poslancov si želá, aby sa o PDN 1 až 6 a 9 až10 (RC-B6-0340/2008), hlasovalo v bloku, a predložila plénu návrh, ktoré ho schválilo;

Vytautas Landsbergis predniesol ústny PDN k odseku 8, ktorý bol schválený.;

Reinhard Rack k priebehu hlasovania;

José Ribeiro e Castro k výsledku hlasovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia