Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 10. juli 2008 - Strasbourg

5. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Behandling af visumansøgninger ***I (afstemning)

5.2. Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Mauretanien * (afstemning)

5.3. Økonomisk krise i EU's fiskerflåde * (afstemning)

5.4. Oprettelse af en database i Italien med fingeraftryk fra romaer (afstemning)

5.5. Situationen i Kina efter jordskælvet og før De Olympiske Lege (afstemning)

5.6. Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2007 (afstemning)

5.7.  Situationen i Zimbabwe

5.8. Rummet og sikkerhed (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik