Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 10 lipca 2008 r. - Strasburg

6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
Pełne sprawozdanie

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Sarah Ludford - A6-0459/2007:
Daniel Hannan

°
° ° °

Głos zabrał Bogusław Rogalskiw sprawie środków bezpieczeństwa powziętych w tym dniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

°
° ° °

Floty rybackie UE dotknięte kryzysem ekonomicznym (C6-0270/2008):
Syed Kamall

Stworzenie we Włoszech bazy danych cyfrowych odcisków palców Romów (B6-0348/2008):
Frank Vanhecke, Daniel Hannan i Reinhard Rack

Sytuacja w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimi (RC-B6-0340/2008):
Zita Pleštinská, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė i Vytautas Landsbergis

Głos zabrał Georg Jarzembowski w związku z wystąpieniem Vytautasa Landsbergisa.

Sprawozdanie Elmar Brok - A6-0266/2008:
Ryszard Czarnecki, Philip Claeys i Bernd Posselt

Sytuacja w Zimbabwe (B6-0347/2008):
Ryszard Czarnecki, Syed Kamall i Christopher Heaton-Harris

Sprawozdanie Karl von Wogau - A6-0250/2008:
Syed Kamall

°
° ° °

Głos zabrała Ewa Klamt w sprawie poruszenia panującego w sali posiedzeń plenarnych.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności