Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 10 lipca 2008 r. - Strasburg

10. Quorum
CRE

Przewodniczący poinformował, iż otrzymał, zgodnie z art. 149 Regulaminu, złożony przez 40 posłów wniosek o stwierdzenie kworum, dotyczący trzech popołudniowych głosowań. Stwierdził, po odniesieniu się do ust. 4 wspomnianego artykułu, że posłowie, którzy wnioskowali o stwierdzenie kworum nie są obecni na sali obrad. Zadał w związku z tym pytanie o dopuszczalność tego wniosku, złożonego na piśmie, w sytuacji gdy jego autorzy są nieobecni.

Głos zabrali: w celu określenia swojego stanowiska w sprawie wspomnianego ustępu Regulaminu, Jo Leinen, przewodniczący Komisji AFCO, Bernd Posselt, Pierre Pribetich, Sarah Ludford, José Ribeiro e Castro, Ewa Tomaszewska, Esko Seppänen, Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Neena Gill, Jo Leinen i Bernd Posselt, ktory zabrał głos w sprawie wypowiedzi przedmówcy.

Po wysłuchaniu tych różnych opinii Przewodniczący podał, że zamierza postąpić zgodnie z dotychczasową praktyką parlamentarną, mająca wartość wykładni w zakresie stwierdzania kworum, oraz że w oczekiwaniu na interpretację prawną ze strony komisji AFCO, do której zwrócił się o wydanie opinii w tej kwestii, postępowanie będzie następujące:

- debata odbędzie się zgodnie z planem;

- w momencie głosowania Przewodniczący zwróci się do zgromadzenia celem ustalenia, czy przynajmniej 40 posłów popiera wniosek o stwierdzenie kworum. Jeżeli wniosek uzyska poparcie, głosowanie się nie odbędzie, a projekty rezolucji zostaną uznane za bezprzedmiotowe (art. 115 ust. 6 Regulaminu); w przypadku gdy wniosek nie uzyska poparcia, nie zostanie on przyjęty, a głosowanie odbędzie się zgodnie z planem.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności