Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0349/2008

Разисквания :

PV 10/07/2008 - 11.1
CRE 10/07/2008 - 11.1

Гласувания :

PV 10/07/2008 - 13.1

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 10 юли 2008 г. - Страсбург

11.1. Твърдяно наличие на масови гробове в частта от Кашмир под индийска администрация
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 и B6-0368/2008

За да представят предложенията за резолюция се изказаха Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, наред с другото и по въпроса за установяването на кворум, Jean Lambert, Esko Seppänen, първо за тълкуванието на председателя по член 149 от правилника, и Bernd Posselt.

Изказаха се: Neena Gill, от името на групата PSE, Tunne Kelam, от името на групата PPE-DE, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, и Leopold Józef Rutowicz, от името на групата UEN.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, относно изказването на Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański и Kathy Sinnott.

Изказа се Olli Rehn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.1 от протокола от 10.07.2008.

Правна информация - Политика за поверителност