Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0349/2008

Keskustelut :

PV 10/07/2008 - 11.1
CRE 10/07/2008 - 11.1

Äänestykset :

PV 10/07/2008 - 13.1

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 10. heinäkuuta 2008 - Strasbourg

11.1. Epäilyt joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 ja B6-0368/2008

Puheenvuorot: päätöslauselmaesitysten esittelemiseksi Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, joista viimeksi mainittu käsitteli lisäksi päätösvaltaisuuden toteamista koskevaa asiaa, Jean Lambert, Esko Seppänen, joka käsitteli ensin puhemiehen tulkintaa työjärjestyksen 149 artiklasta, sekä Bernd Posselt.

Puheenvuorot: Neena Gill PSE-ryhmän puolesta, Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta ja Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, joka kommentoi Neena Gillin puheenvuoroa, Zdzisław Zbigniew Podkański ja Kathy Sinnott.

Olli Rehn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.7.2008, kohta 12.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö