Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0349/2008

Debatter :

PV 10/07/2008 - 11.1
CRE 10/07/2008 - 11.1

Omröstningar :

PV 10/07/2008 - 13.1

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 10 juli 2008 - Strasbourg

11.1. Den förmodade förekomsten av massgravar i den del av Kashmir som administreras av Indien
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 och B6-0368/2008

Följande talare redogjorde för resolutionsförslagen: Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, vilken även bland annat yttrade sig om frågan om fastställandet av beslutförhet, Jean Lambert, Esko Seppänen, vilken först yttrade sig om talmannens tolkning av artikel 149 i arbetsordningen, samt Bernd Posselt.

Talare: Neena Gill för PSE-gruppen, Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, och Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, vilken yttrade sig om inlägget av Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański och Kathy Sinnott.

Talare: Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 10.07.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy