Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0356/2008

Συζήτηση :

PV 10/07/2008 - 11.2
CRE 10/07/2008 - 11.2

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2008 - 13.2
CRE 10/07/2008 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο

11.2. Η κατάσταση στο Μπαγκλαντές
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 και B6-0366/2008

Οι Ewa Tomaszewska, Jean Lambert, Μάριος Ματσάκης και Esko Seppänen παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Leopold Józef Rutowicz, Filip Kaczmarek και Jo Leinen, ο τελευταίος και σχετικά με το ενδεχόμενο να καταπέσουν οι υπό εξέταση προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Justas Vincas Paleckis, Μάριος Ματσάκης, ο τελευταίος σχετικά με την παρέμβαση της Neena Gill, και Zdzisław Zbigniew Podkański (Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στην παρέμβαση του Jo Leinen, δηλώνει ότι στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζεται το άρθρο 115, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.07.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου