Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0350/2008

Разисквания :

PV 10/07/2008 - 11.3
CRE 10/07/2008 - 11.3

Гласувания :

PV 10/07/2008 - 13.3
CRE 10/07/2008 - 13.3

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 10 юли 2008 г. - Страсбург

11.3. Смъртно наказание, по-специално случаят с Troy Davis
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 и B6-0370/2008

Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Laima Liucija Andrikienė и Ana Maria Gomes представиха предложенията за резолюции.

Изказа се Józef Pinior, от името на групата PSE.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Dumitru Oprea, Janusz Onyszkiewicz, Ewa Tomaszewska и Maciej Marian Giertych.

Изказа се Olli Rehn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.3 от протокола от 10.07.2008.

°
° ° °

Изказа се Neena Gill за лично изявление вследствие на изказванията на Marios Matsakis.

Правна информация - Политика за поверителност