Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0349/2008

Разисквания :

PV 10/07/2008 - 11.1
CRE 10/07/2008 - 11.1

Гласувания :

PV 10/07/2008 - 13.1

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 10 юли 2008 г. - Страсбург

13.1. 1. Твърдяно наличие на масови гробове в частта от Кашмир под индийска администрация (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 и B6-0368/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0349/2008

(за замяна на B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 и B6-0368/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė и Sajjad Karim, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano и Richard Howitt, от името на групата PSE,

Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Frédérique Ries и Marios Matsakis, от името на групата ALDE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki и Konrad Szymański, от името на групата UEN,

Jean Lambert и Cem Özdemir, от името на групата Verts/ALE,

André Brie, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2008)0366)

Правна информация - Политика за поверителност