Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0349/2008

Keskustelut :

PV 10/07/2008 - 11.1
CRE 10/07/2008 - 11.1

Äänestykset :

PV 10/07/2008 - 13.1

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 10. heinäkuuta 2008 - Strasbourg

13.1. Epäilyt joukkohautojen olemassaolosta Intian hallinnoimassa Kašmirin osassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 ja B6-0368/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0349/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 ja B6-0368/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė ja Sajjad Karim PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano ja Richard Howitt PSE-ryhmän puolesta,

Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Frédérique Ries ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta,

Jean Lambert ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta,

André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0366)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö