Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0349/2008

Debatter :

PV 10/07/2008 - 11.1
CRE 10/07/2008 - 11.1

Omröstningar :

PV 10/07/2008 - 13.1

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 10 juli 2008 - Strasbourg

13.1. Den förmodade förekomsten av massgravar i den del av Kashmir som administreras av Indien (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 och B6-0368/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0349/2008

(ersätter B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 och B6-0368/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė och Sajjad Karim för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Richard Howitt för PSE-gruppen,

Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Frédérique Ries och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki och Konrad Szymański för UEN-gruppen,

Jean Lambert och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen,

André Brie för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0366)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy