Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0350/2008

Разисквания :

PV 10/07/2008 - 11.3
CRE 10/07/2008 - 11.3

Гласувания :

PV 10/07/2008 - 13.3
CRE 10/07/2008 - 13.3

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 10 юли 2008 г. - Страсбург

13.3. 3. Смъртно наказание, по-специално случаят с Troy Davis (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 и B6-0370/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0350/2008

(за замяна на B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 и B6-0370/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola и Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior и Marianne Mikko, от името на групата PSE,

Marco Pannella, Marco Cappato, Frédérique Ries и Marios Matsakis, от името на групата ALDE,

Roberta Angelilli, от името на групата UEN,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas и Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2008)0368)

Правна информация - Политика за поверителност