Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 10 юли 2008 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Трансфер на бюджетни кредити
 3.Внесени документи
 4.Създаване на база данни с дактилоскопични отпечатъци на роми в Италия (внесени предложения за резолюция)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Общи консулски инструкции относно визите за дипломатически и консулски представителства във връзка с въвеждането на биометрични данни, включително разпоредби за организиране на приемането и обработването на заявления за визи ***I (гласуване)
  
5.2.Риболовни възможности и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между ЕО и Мавритания * (гласуване)
  
5.3.Риболовни флоти на Европейския съюз, засегнати от икономическата криза * (гласуване)
  
5.4.Създаване на база данни с дактилоскопични отпечатъци на роми в Италия (гласуване)
  
5.5.Положението в Китай след земетресението и преди Олимпийските игри (гласуване)
  
5.6.Стратегически документ на Комисията относно разширяването на ЕС - 2007 г. (гласуване)
  
5.7.Положението в Зимбабве
  
5.8.Космосът и сигурността (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Представяне на програмата на Френското председателство (разискване)
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Кворум
 11.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
11.1.Твърдяно наличие на масови гробове в частта от Кашмир под индийска администрация
  
11.2.Положението в Бангладеш
  
11.3.Смъртно наказание, по-специално случаят с Troy Davis
 12.Кворум (продължение)
 13.Време за гласуване
  
13.1.1. Твърдяно наличие на масови гробове в частта от Кашмир под индийска администрация (гласуване)
  
13.2.2. Положението в Бангладеш (гласуване)
  
13.3.3. Смъртно наказание, по-специално случаят с Troy Davis (гласуване)
 14.Отделяне на повече внимание на предоставянето на права на младежта в политиките на ЕС (писмена декларация)
 15.Сътрудничество в спешни случаи за откриване на изчезнали деца (писмена декларация)
 16.Съобщаване на общи позиции на Съвета
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване
 18.Решения относно някои документи
 19.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.График на следващите заседания
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (222 kb) Присъствен списък (59 kb)       
 
Протокол (156 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от гласувания (465 kb) Резултати от поименно гласуване (1679 kb) 
 
Протокол (234 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (189 kb) Резултати от поименно гласуване (510 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност