Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Čtvrtek, 10. července 2008 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Převody prostředků
 3.Předložení dokumentů
 4.Vytváření databáze otisků prstů Romů žijících v Itálii (předložené návrhy usnesení)
 5.Hlasování
  
5.1.Společné konzulární pokyny: prvky biometrické identifikace a žádosti o víza ***I (hlasování)
  
5.2.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi ES a Mauritáníi o partnerství v odvětví rybolovu * (hlasování)
  
5.3.Rybářská loďstva EU postižená hospodářskou krizí * (hlasování)
  
5.4.Vytváření databáze otisků prstů Romů žijících v Itálii (hlasování)
  
5.5.Situace v Číně po zemětřesení a před olympijskými hrami (hlasování)
  
5.6.Strategický dokument Komise pro rok 2007 o rozšíření (hlasování)
  
5.7.Situace v Zimbabwe
  
5.8.Vesmír a bezpečnost (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Představení programu francouzského předsednictví (rozprava)
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Usnášeníschopnost
 11.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
11.1.Údajná existence hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie
  
11.2.Situace v Bangladéši
  
11.3.Trest smrti, zejména případ Troye Davise
 12.Usnášeníschopnost (pokračování)
 13.Hlasování
  
13.1.Údajná existence hromadných hrobů v části Kašmíru pod správou Indie (hlasování)
  
13.2.Situace v Bangladéši (hlasování)
  
13.3.Trest smrti, zejména případ Troye Davise (hlasování)
 14.Zapojení mládeže do politik EU, jemuž je třeba věnovat zvýšenou pozornost (písemné prohlášení)
 15.Pohotovostní spolupráce při hledání pohřešovaných dětí (písemné prohlášení)
 16.Oznámení společných postojů Rady
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 19.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 20.Předání textů přijatých během zasedání
 21.Termíny příštích zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (203 kb) Prezenční listina (58 kb)       
 
Zápis (146 kb) Prezenční listina (23 kb) Výsledky hlasování (443 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1661 kb) 
 
Zápis (214 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (180 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (508 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí