Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 10 lipca 2008 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przesunięcie środków
 3.Składanie dokumentów
 4.Stworzenie we Włoszech bazy danych cyfrowych odcisków palców Romów (złożone projekty rezolucji)
 5.Głosowanie
  5.1.Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe ***I (głosowanie)
  5.2.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE/Islamska Republika Mauretańska na okres od 1 sierpnia 2008 r. do 31 lipca 2012 r. * (głosowanie)
  5.3.Floty rybackie UE dotknięte kryzysem ekonomicznym * (głosowanie)
  5.4.Stworzenie we Włoszech bazy danych cyfrowych odcisków palców Romów (głosowanie)
  5.5.Sytuacja w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimi (głosowanie)
  5.6.Dokument Komisji dotyczący strategii rozszerzenia w roku 2007 (głosowanie)
  5.7.Sytuacja w Zimbabwe
  5.8.Przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Prezentacja programu prezydencji francuskiej (debata)
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Quorum
 11.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  11.1.Domniemane istnienie zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie
  11.2.Sytuacja w Bangladeszu
  11.3.Kara śmierci, w szczególności przypadek Troy Davis
 12.Kworum (ciąg dalszy)
 13.Głosowanie
  13.1.Domniemane istnienie zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie (głosowanie)
  13.2.Sytuacja w Bangladeszu (głosowanie)
  13.3.Kara śmierci, w szczególności przypadek Troy Davis (głosowanie)
 14.Zwracanie polityce UE większej uwagi na upodmiotowienie młodzieży (pisemne oświadczenie)
 15.Nadzwyczajna współpraca przy odnajdowaniu zaginionych dzieci (pisemne oświadczenie)
 16.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 17.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (201 kb) Lista obecności (58 kb)       
 
Protokół (150 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (391 kb) Głosowanie imienne (1368 kb) 
 
Protokół (217 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (173 kb) Głosowanie imienne (500 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności