Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 10. júla 2008 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Presun rozpočtových prostriedkov
 3.Predložené dokumenty
 4.Vytvorenie databázy odtlačkov prstov Rómov v Taliansku (predložené návrhy uznesení)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Zavedenie vízového informačného systému ***I (hlasovanie)
  
5.2.Možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Mauritániou * (hlasovanie)
  
5.3.Rybárska flotila EÚ postihnutá hospodárskou krízou * (hlasovanie)
  
5.4.Vytvorenie databázy odtlačkov prstov Rómov v Taliansku (hlasovanie)
  
5.5.Situácia v Číne po zemetrasení a pred olympijskými hrami (hlasovanie)
  
5.6.Strategický dokument Komisie o rozšírení (2007) (hlasovanie)
  
5.7.Situácia v Zimbabwe
  
5.8.Kozmický priestor a bezpečnosť (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Predstavenie programu francúzskeho predsedníctva (rozprava)
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Uznášaniaschopnosť Parlamentu
 11.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
11.1.Predpokladaná existencia hromadných hrobov v časti Kašmíru pod správou Indie
  
11.2.Situácia v Bangladéši
  
11.3.Trest smrti, menovite prípad Troya Davisa
 12.Uznášaniaschopnosť (pokračovanie)
 13.Hlasovanie
  
13.1.Predpokladaná existencia hromadných hrobov v časti Kašmíru pod správou Indie (hlasovanie)
  
13.2.Situácia v Bangladéši (hlasovanie)
  
13.3.Trest smrti, menovite prípad Troya Davisa (hlasovanie)
 14.Potreba venovať väčšiu pozornosť posilneniu postavenia mládeže v rámci politík EÚ (písomné vyhlásenie)
 15.Pohotovostná spolupráca pri hľadaní nezvestných detí (písomné vyhlásenie)
 16.Oznámenie spoločnej pozície Rady
 17.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 18.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 19.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (201 kb) Prezenčná listina (58 kb)       
 
Zápisnica (146 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovania (398 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1662 kb) 
 
Zápisnica (215 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (172 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (499 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia