Indiċi 
Minuti
PDF 220kWORD 152k
Il-Ħamis, 10 ta' Lulju 2008 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 3.Dokumenti mressqa
 4.Il-ħolqien ta' sistema ta' identifikaturi bijometriċi għar-Roma fl-Italja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Istruzzjonijiet konsulari komuni: elementi ta' identifikazzjoni bijometriċi u applikazzjonijiet għal viża ***I (votazzjoni)
  5.2.Opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja provduti fil-ftehim ta' sħubija KE/Il-Mawritanja fil-qasam tas-sajd * (votazzjoni)
  5.3.Il-flotot tas-sajd ta’ l-Unjoni Ewropea milquta mill-kriżi ekonomika * (votazzjoni)
  5.4.Il-ħolqien ta' sistema ta' identifikaturi bijometriċi għar-Roma fl-Italja (votazzjoni)
  5.5.Is-sitwazzjoni fiċ-Ċina wara t-terremot u lejliet il-Logħob Olimpiku (votazzjoni)
  5.6.Dokument ta' strateġija tal-Kummissjoni dwar it-tkabbir ta' l-2007 (votazzjoni)
  5.7. Is-Sitwazzjoni fiż-Żimbabwe
  5.8.Spazju u Sigurtà (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Preżentazzjoni tal-programm tal-presidenza Franċiża (dibattitu)
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Kworum
 11.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)
  11.1.Allegazzjonijiet ta' oqbra tal-massa fil-parti tal-Kaxmir li hi amministrata mill-Indja
  11.2.Sitwazzjoni fil-Bangladexx
  11.3.Piena tal-mewt - il-każ ta' Troy Davis
 12.Quorum (segwitu)
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  13.1.Allegazzjonijiet ta' oqbra tal-massa fil-parti tal-Kaxmir li hi amministrata mill-Indja (votazzjoni)
  13.2.Sitwazzjoni fil-Bangladexx (votazzjoni)
  13.3.Piena tal-mewt - il-każ ta' Troy Davis (votazzjoni)
 14.Tisħiħ tar-rwol taż-żgħażagħ fil-politika Ewropea (dikjarazzjoni bil-miktub)
 15.Koperazzjoni ta' urġenza biex jinstabu t-tfal mitlufin (dikjarazzjoni bil-miktub)
 16.Avviż dwar il-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill
 17.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 18.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 19.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 20.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 21.Dati tas-seduti li jmiss
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Martine ROURE
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.

°
° ° °

Tkellmu: Daniel Cohn-Bendit dwar id-dispożizzjonijiet applikabbli għat-teħid ta' ritratti fl-emiċiklu fl-okkażjoni taż-żjara ta' Nicolas Sarkozy, President fil-kariga tal-Kunsill, u Astrid Lulling (kwestur) dwar id-diffikultajiet ta' aċċess għall-bini tal-Parlament li ħabbtu wiċċhom magħhom il-Membri, relatati ma' żieda fis-sigurtà minħabba din iż-żjara.


2. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 15/2008 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0238/2008 - SEC(2008)0538 finali).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu, bi qbil ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.

°
° ° °

Il-Kumitat għall-Baġits evalwa l-proposta ta' trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 16/2008 tal-Kummissjoni Ewropea (C6-0246/2008 - SEC(2008)0539 finali).

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunsill, awtorizza t-trasferiment kollu kemm hu, bi qbil ma' l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002, kif emendat fit-13 ta' Diċembru 2006.


3. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2001/470/KE tal-Kunsill li tistabbilixxi Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali (COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni, tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti ta' l-Awdituri, tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-organizzazzjoni u t-tħaddim ta' l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008 - 2008/2164(ACI))

irreferut

responsabbli :

AFCO

opinjoni :

CULT, BUDG, JURI, CONT

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-impriżi fuq skala Komunitarja u fil-gruppi ta' l-impriżi fuq skala Komunitarja għall-għanijiet ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni għall-impjegati - (Riformolata) (COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD))

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi azzjoni temporanja speċifika maħsuba biex jiġi mħeġġeġ ir-ristrutturar tal-flotot tas-sajd ta’ l-Unjoni Ewropea li huma milquta mill-kriżi ekonomika (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

irreferut

responsabbli :

PECH

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar in-nefqa fil-kamp veterinarju (Verżjoni kkodifikata) (COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 81(3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta' akkordji u prattiċi miftiehma fis-settur tat-trasport bl-ajru (Verżjoni kkodifikata) (COM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi Fond ta' garanzija għall-azzjonijiet esterni (Verżjoni kkodifikata) (COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

2) mill-Membri

2.1) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu u Flaviu Călin Rus. Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Motion for a resolution on the setting up of a European institute for the investigation of Communist crimes (B6-0372/2008)

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

CULT


4. Il-ħolqien ta' sistema ta' identifikaturi bijometriċi għar-Roma fl-Italja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Id-dibattitu sar fid-data 07.07.2008 (punt 18 tal- Minuti ta' 07.07.2008).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Jan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin u Katalin Lévai f'isem il-Grupp PSE, Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak u Magor Imre Csibi f'isem il-Grupp ALDE, Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven u Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto u Umberto Guidoni f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar iċ-ċensiment tar-Roma fuq bażi ta' l-etniċità fl-Italja (B6-0348/2008)

- Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Mieczysław Edmund Janowski u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN, dwar il-ħolqien ta' bażi ta' dejta tal-marki tas-swaba' tar-Roma fl-Italja (B6-0354/2008)

Votazzjoni: punt 5.4 tal- Minuti ta' 10.07.2008 .


5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet, fl-anness għall-minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


5.1. Istruzzjonijiet konsulari komuni: elementi ta' identifikazzjoni bijometriċi u applikazzjonijiet għal viża ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni għall-missjonijiet diplomatiċi u l-uffiċċji konsulari fir-rigward ta' l-introduzzjoni ta' elementi ta' identifikazzjoni bijometriċi u dwar dispożizzjonijiet dwar l-organizzazzjoni tar-riċeviment u l-ipproċessar ta’ l-applikazzjonijiet għall-viżi [COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0358)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0358)


5.2. Opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja provduti fil-ftehim ta' sħubija KE/Il-Mawritanja fil-qasam tas-sajd * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja provduti fil-ftehim ta' sħubija fil-qasam tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mawritanja għall-perjodu mill-1 ta' Awissu 2008 sal-31 ta' Lulju 2012 [COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0359)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0359)

Tkellmu:

Avril Doyle ressqet emenda orali għall-emenda 1, li ġiet aċċettata.


5.3. Il-flotot tas-sajd ta’ l-Unjoni Ewropea milquta mill-kriżi ekonomika * (votazzjoni)

Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabilixxi azzjoni speċifika temporanja bil-għan li jkun hemm promozzjoni tar-ristrutturazzjoni tal-flotot tas-sajd ta' l-Unjoni Ewropea affettwati mill-kriżi ekonomika [COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS)]

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA GĦAL REGOLAMENT

Approvazzjoni (P6_TA(2008)0360)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0360)


5.4. Il-ħolqien ta' sistema ta' identifikaturi bijometriċi għar-Roma fl-Italja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0348/2008 u B6-0354/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B6-0348/2008

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE-DE, li talab, skond l-Artikolu 170(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li l-votazzjoni tiġi posposta għas-sessjoni parzjali li jmiss, u tkellem ukoll dwar din it-talba, Martin Schulz f'isem il-Grupp PSE, u Roberta Angelilli f'isem il-Grupp UEN.

Il-Parlament ċaħad t-talba permezz ta' VE (293 favur, 316 kontra, 14 astensjonijiet).

Adottata (P6_TA(2008)0361)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0354/2008 waqgħet.)

Tkellmu:

Marco Cappato ressaq emenda orali għall-emenda 10, li ġiet aċċettata.

°
° ° °

Bárbara Dührkop Dührkop f'isem il-Grupp PSE, u Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, huma wkoll firmatarji għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniB6-0348/2008.


5.5. Is-sitwazzjoni fiċ-Ċina wara t-terremot u lejliet il-Logħob Olimpiku (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0338/2008, B6-0340/2008, B6-0341/2008, B6-0342/2008 u B6-0346/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0338/2008

(flokB6-0338/2008 u B6-0346/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Jorgo Chatzimarkakis, Marco Cappato u Marco Pannella f'isem il-Grupp ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger u Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B6-0338/2008

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0340/2008

(flokB6-0340/2008 u B6-0341/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser, Jas Gawronski, Thomas Mann, Urszula Gacek, Manolis Mavrommatis, Mario Mauro, Charles Tannock u Vito Bonsignore f'isem il-Grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano u Hannes Swoboda f'isem il-Grupp PSE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki u Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk f'isem il-Grupp UEN

Georg Jarzembowski f'isem il-Grupp PPE-DE, u Hanna Foltyn-Kubicka f'isem il-Grupp UEN, huma wkoll firmatarji għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-6-B6-0340/2008.

Adottata (P6_TA(2008)0362)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0342/2008 u B6-0346/2008 waqgħu.)

Tkellmu:

Il-President filwaqt li ddikjara li diversi Membri Parlamentari xtaqu li l-emendi minn 1 sa 6 u minn 9 sa 10 (RC-B6-0340/2008), ittieħed vot en bloc dwarhom, ressaq il-proposta lill-Assemblea li adottatha.

Vytautas Landsbergis ressaq emenda orali għall-paragrafu 8, li ġiet aċċettata.. L-emenda orali ġiet rifjutata;

Reinhard Rack dwar l-iżvolġiment tal-votazzjoni.

José Ribeiro e Castro dwar ir-riżultat tal-votazzjoni.


5.6. Dokument ta' strateġija tal-Kummissjoni dwar it-tkabbir ta' l-2007 (votazzjoni)

Rapport dwar id-dokument ta' strateġija dwar it-tkabbir tal-Kummissjoni [2007/2271(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A6-0266/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0363)


5.7.  Is-Sitwazzjoni fiż-Żimbabwe

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0347/2008 u B6-0371/2008

Thijs Berman f'isem il-Grupp PSE, huma wkoll firmatarju għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0347/2008.

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B6-0347/2008

Adottata (P6_TA(2008)0364)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0371/2008 waqgħet.)

Tkellmu:

Michael Gahler ressaq emenda orali sabiex jiddaħħal paragrafu 4a ġdid, u ġiet aċċettata;


5.8. Spazju u Sigurtà (votazzjoni)

Rapport dwar l-ispazju u sigurtà [2008/2030(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Karl von Wogau (A6-0250/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0365)


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Sarah Ludford - A6-0459/2007:
Daniel Hannan

°
° ° °

Tkellem Bogusław Rogalskidwar il-miżuri tas-sigurtà fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu llum.

°
° ° °

Flotot tas-sajd ta' l-UE affettwati mill-kriżi ekonomika (C6-0270/2008):
Syed Kamall

Il-ħolqien ta' sistema ta' identifikaturi bijometriċi għar-Roma fl-Italja (B6-0348/2008):
Frank Vanhecke, Daniel Hannan u Reinhard Rack

Is-sitwazzjoni fiċ-Ċina wara t-terremot u lejliet il-Logħob Olimpiku (RC-B6-0340/2008):
Zita Pleštinská, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė u Vytautas Landsbergis

Tkellem Georg Jarzembowski wara l-intervent ta' Vytautas Landsbergis.

Rapport Elmar Brok - A6-0266/2008:
Ryszard Czarnecki, Philip Claeys u Bernd Posselt

Is-Sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (B6-0347/2008):
Ryszard Czarnecki, Syed Kamall u Christopher Heaton-Harris

Rapport Karl von Wogau - A6-0250/2008:
Syed Kamall

°
° ° °

Tkellem Ewa Klamt dwar l-istorbju attwali fl-emiċiklu.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Zita Pleštinská ħabbret li l-post tal-votazzjoni tagħha ma ffunzjonax waqt il-votazzjoni dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni «Is-sitwazzjoni fiċ-Ċina wara t-terremot u lejliet il-Logħob Olimpiku» - RC-B6-0340/2008.

Christoph Konrad ħabbar li huwa ma setgħax jipparteċipa għal votazzjoni ta' qabel 9 h 25.

PRESIDENZA: Hans-Gert PÖTTERING
President


8. Preżentazzjoni tal-programm tal-presidenza Franċiża (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill: Preżentazzjoni tal-programm tal-presidenza Franċiża

Il-President wettaq diskors qasir li fih huwa ta merħba lill-President Franċiż fil-kariga tal-Kunsill, Nicolas Sarkozy.

Nicolas Sarkozy għamel dikjarazzjoni.

Tkellem José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-Grupp PSE, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Cristiana Muscardini f'isem il-Grupp UEN, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe de Villiers f'isem il-Grupp IND/DEM, Jean-Marie Le Pen, Nicolas Sarkozy, Philip Bushill-Matthews, Bernard Poignant, Nicolas Sarkozy, Marielle De Sarnez, Brian Crowley, Mikel Irujo Amezaga, Nigel Farage, Margie Sudre, Poul Nyrup Rasmussen, Silvana Koch-Mehrin, Adam Bielan, Werner Langen, Robert Goebbels, Jean-Marie Cavada, Jan Zahradil, Pasqualina Napoletano, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Harlem Désir, Jerzy Buzek, Enrique Barón Crespo, Stefano Zappalà, Zita Gurmai, Ioannis Varvitsiotis u Othmar Karas.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Genowefa Grabowska, Hartmut Nassauer, Marian Harkin, Jan Tadeusz Masiel, Gay Mitchell u Adrian Severin.

Tkellmu: José Manuel Barroso, Nicolas Sarkozy, Martin Schulz u Nicolas Sarkozy.

Id-dibattitu ngħalaq.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.40
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

PRESIDENT: Gérard ONESTA
Viċi-President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


10. Kworum

Il-President ħabbar li rċieva, bi qbil ma' l-Artikolu 149 tar-Regoli ta' Proċedura, talba għal kworum iffirmata minn 40 Membru, talba dwar it-tliet votazzjonijiet ta' wara nofsinhar tal-lum. Huwa ħabbar, wara li rrefera għal paragrafu 4, ta' dan l-Artikolu, li l-applikanti m'humiex preżenti. Huwa għalhekk jiddubita l-ammissibilità ta' talba bħal din imressqa bil-miktub waqt li l-protagonisti huma assenti.

Tkellmu: biex jippreċiżaw li l-pożizzjoni tagħhom dwar dan il-paragrafu tar-Regoli ta' Proċedura Jo Leinen, President tal-Kumitat AFCO, Bernd Posselt, Pierre Pribetich, Sarah Ludford, José Ribeiro e Castro, Ewa Tomaszewska, Esko Seppänen, Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Neena Gill, Jo Leinen u Bernd Posselt dwar dan l-aħħar intervent.

Il-President, wara li sema' l-opinjonijiet differenti, indika li huwa intenzjonat li jżomm mal-valur ta' ġurisprudenza parlamentari preċedenti dwar il-kworum u jipproċedi kif imiss sakemm il-kumitat AFCO, li huwa rrefera l-kwistjoni, jagħti l-interpretazzjoni tiegħu:

- id-dibattitu se jseħħ kif previst;

- għall-votazzjoni huwa se jikkonsulta lill-Assemblea biex jiddetermina jekk mill-inqas 40 Membru appoġġjaw it-talba għal kworum. Jekk dan iseħħ, il-votazzjoni ma sseħħx u l-mozzjonijiet għal rizoluzzjoni proposti jaqgħu (l-Artikolu 115, paragrafu 6 tar-Regoli ta' Proċedura); fil-każ kuntrarju, it-talba ma tinżammx u l-votazzjonijiet iseħħu normalment.


11. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal- Minuti ta' 08.07.2008)

°
° ° °


11.1. Allegazzjonijiet ta' oqbra tal-massa fil-parti tal-Kaxmir li hi amministrata mill-Indja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 u B6-0368/2008

Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, huwa wkoll dwar il-kwistjoni ta' l-għoti ta' kworum, Jean Lambert, Esko Seppänen, dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 149 tar-Regoli ta' Proċedura, mogħtija mill-President, u Bernd Posselt preżenta l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Neena Gill f'isem il-Grupp PSE, Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE-DE, Sarah Ludford f'isem il-Grupp ALDE, u Leopold Józef Rutowicz f'isem il-Grupp UEN.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, celui-ci sur l'intervention de Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański u Kathy Sinnott.

Tkellem Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.1 tal- Minuti ta' 10.07.2008 .


11.2. Sitwazzjoni fil-Bangladexx

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 u B6-0366/2008

Ewa Tomaszewska, Jean Lambert, Marios Matsakis u Esko Seppänen ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Thomas Mann f'isem il-Grupp PPE-DE, Neena Gill f'isem il-Grupp PSE, Janusz Onyszkiewicz f'isem il-Grupp ALDE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Leopold Józef Rutowicz, Filip Kaczmarek u Jo Leinen, dan ta' l-aħħar dwar l-iskadenza tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni taħt analiżi attwali.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Justas Vincas Paleckis, Marios Matsakis, dwar l-intervent ta' Neena Gill, u Zdzisław Zbigniew Podkański (Il-President, rrefera għall-intervent ta' Jo Leinen, indika li jekk hu l-każ, huwa l-Artikolu 115, paragrafu 6, tar-Regoli ta' Proċedura li japplika).

Tkellem Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.2 tal- Minuti ta' 10.07.2008 .


11.3. Piena tal-mewt - il-każ ta' Troy Davis

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 u B6-0370/2008

Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, Jean Lambert, Laima Liucija Andrikienė u Ana Maria Gomes ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellem Józef Pinior f'isem il-Grupp PSE.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Dumitru Oprea, Janusz Onyszkiewicz, Ewa Tomaszewska u Maciej Marian Giertych.

Tkellem Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.3 tal- Minuti ta' 10.07.2008 .

°
° ° °

Tkellem Neena Gill minħabba fatt personali wara l-interventi ta' Marios Matsakis.


12. Quorum (segwitu)

Il-President fakkar fil-proċedura li huwa semma' fil-ftuħ tad-dibattitu (punt 10 tal- Minuti ta' 10.07.2008). Huwa ħabbar li ħames firmatarji biss tat-talba huma preżenti u li ebda Membru ieħor ma rrefera għaliha. B'hekk, huwa ddeċieda li jipproċedi bil-votazzjoni dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar il-każ ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt.


13. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


13.1. Allegazzjonijiet ta' oqbra tal-massa fil-parti tal-Kaxmir li hi amministrata mill-Indja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 u B6-0368/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0349/2008

(flokB6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 u B6-0368/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė u Sajjad Karim f'isem il-Grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano u Richard Howitt f'isem il-Grupp PSE,

Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Frédérique Ries u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki u Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN,

Jean Lambert u Cem Özdemir f'isem il-Grupp Verts/ALE,

André Brie f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2008)0366)


13.2. Sitwazzjoni fil-Bangladexx (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 u B6-0366/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0356/2008

(flokB6-0356/2008, B6-0360/2008, B6-0361/2008, B6-0364/2008, B6-0365/2008 u B6-0366/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Charles Tannock, Thomas Mann, Bernd Posselt u Eija-Riitta Korhola f'isem il-Grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano u Robert Evans f'isem il-Grupp PSE,

Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova Baeva u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE,

Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc u Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-Grupp UEN,

Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Roberto Musacchio f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2008)0367)

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

Thomas Mann li preżenta emenda orali mal-Premessa K, li ġiet aċċettata.


13.3. Piena tal-mewt - il-każ ta' Troy Davis (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 u B6-0370/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0350/2008

(flokB6-0350/2008, B6-0357/2008, B6-0358/2008, B6-0363/2008, B6-0369/2008 u B6-0370/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola u Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior u Marianne Mikko f'isem il-Grupp PSE,

Marco Pannella, Marco Cappato, Frédérique Ries u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE,

Roberta Angelilli f'isem il-Grupp UEN,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre Jonckheer, Caroline Lucas u Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2008)0368)


14. Tisħiħ tar-rwol taż-żgħażagħ fil-politika Ewropea (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni 0033/2008 ippreżentata mill-Membri Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets u Bart Staes dwar un renforcement du rôle des jeunes et de la jeunesse dans les politiques européennes ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. B'riżultat ta' dan, skond l-Artikolu 116(4) tar-Regoli ta' Proċedura, se tiġi ppreżentata lid-destinatarji u ppubblikata flimkien ma' l-ismijiet tal-firmatarji fit-Testi Adottati tas-sessjoni ta' 02.09.2008.


15. Koperazzjoni ta' urġenza biex jinstabu t-tfal mitlufin (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni 0036/2008 ippreżentata mill-Membri Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt u Diana Wallis dwar la coopération d'urgence pour retrouver les enfants disparus ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. B'riżultat ta' dan, skond l-Artikolu 116(4) tar-Regoli ta' Proċedura, se tiġi ppreżentata lid-destinatarji u ppubblikata flimkien ma' l-ismijiet tal-firmatarji fit-Testi Adottati tas-sessjoni ta' 02.09.2008.


16. Avviż dwar il-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Il-President ħabbar, skond l-Artikolu 57(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li kien irċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni komuni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fit-23 ta£ Ġunju 2008 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-imposti ta' l-ajruporti (08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD))
irreferut responsabbli: TRAN

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 11.07.2008.


17. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Brigitte Fouré ħabbret li hi ma setgħatx tipparteċipa għall-votazzjonijiet dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar il-każ tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt.


18. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat REGI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa - Support schemes for farmers under the CAP (COM(2008)0306 [[01]] - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS))
irreferut responsabbli: AGRI
opinjoni: ENVI, BUDG, REGI

Kumitat AGRI

- Informazzjoni fuq l-ikel lill-konsumaturi (COM(2008)0040 - C6-0052/2008 - 2008/0028(COD))
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI, IMCO

Kumitat ECON

- Leġiżlazzjoni aħjar 2006 skond l-Artikolu 9 tal-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità (2008/2045(INI))
irreferut responsabbli: JURI
opinjoni: AFCO, ECON

Kumitat TRAN

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa - The regional development aspects of the impact of turism in coastal regions (2008/2132(INI))
irreferut responsabbli: REGI
opinjoni: TRAN


19. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 116(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

23/2008

Magor Imre Csibi, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Péter Olajos, Cristian Silviu Buşoi

205

24/2008

Kathy Sinnott, Bastiaan Belder, Elly de Groen-Kouwenhoven, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt

208

25/2008

Luciana Sbarbati, Daniel Dăianu, Gianni Pittella, Anne Laperrouze, Manolis Mavrommatis

112

26/2008

Koenraad Dillen, Frank Vanhecke, Philip Claeys

22

27/2008

Mario Borghezio

32

28/2008

Patrick Gaubert

45

29/2008

Mario Mauro, Iles Braghetto, Cristina Gutiérrez-Cortines

155

30/2008

Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski, Joel Hasse Ferreira

451

31/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

38

32/2008

Slavi Binev, Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov

42

33/2008

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets, Bart Staes

427

34/2008

Christel Schaldemose, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Heide Rühle, Åsa Westlund

125

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

299

36/2008

Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt, Diana Wallis

417

37/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

13

38/2008

Anni Podimata, Dimitrios Papadimoulis, Rebecca Harms

57

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

21

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

63

41/2008

Bogusław Rogalski

10

42/2008

Andreas Mölzer

19

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

24

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

317

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

81

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

77

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

65

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

199

49/2008

Jana Bobošíková

22

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

307

51/2008

Riccardo Ventre

18

52/2008

Adrian Severin

40

53/2008

Daniel Strož

15

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

15

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

17

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

53

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

33

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

14

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

10

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

5

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

16

62/2008

Bruno Gollnisch

11

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

45


20. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skond l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


21. Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 01.09.2008 sa 04.09.2008.


22. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Enrique Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Elmar Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Robsahm, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleštinská, Podimata, Podkański, Hans-Gert Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza