Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0803(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0285/2008

Debatter :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Omröstningar :

PV 02/09/2008 - 5.13
CRE 02/09/2008 - 5.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0381

Protokoll
Måndagen den 1 september 2008 - Bryssel

17. Det europeiska rättsliga nätverket * - Förstärkning av Eurojust och ändring av beslut 2002/187/RIF * - Tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av avgöranden i brottmål * (debatt)
CRE

Betänkande om initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal inför antagandet av rådets beslut om det europeiska rättsliga nätverket [5620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

Betänkande om initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige inför antagandet av rådets beslut om förstärkning av Eurojust och om ändring av beslut 2002/187/RIF [05613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Renate Weber (A6-0293/2008)

Betänkande om initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland inför antagandet av rådets rambeslut om verkställighet av utevarodomar och om ändring av rambeslut 2002/584 RIF om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff, rambeslut 2006/783/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och rambeslut 2008/.../RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa domar i Europeiska unionen [05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Armando França (A6-0285/2008)

Talare: Rachida Dati (rådets tjänstgörande ordförande) och Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Renate Weber och Armando França Redogjorde för betänkandena:

Talare: Neena Gill (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Nicolae Vlad Popa för PPE-DE-gruppen, Evelyne Gebhardt för PSE-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Panayiotis Demetriou, Daciana Octavia Sârbu och Mihael Brejc.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Philip Bradbourn, Jim Allister, Jean-Paul Gauzès, Kathalijne Maria Buitenweg och Jacques Toubon.

Talare: Rachida Dati, Jacques Barrot, Renate Weber och Armando França.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.12 i protokollet av den 02.09.2008, punkt 5.16 i protokollet av den 02.09.2008 och punkt 5.13 i protokollet av den 02.09.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy