Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0041(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0208/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0208/2008

Keskustelut :

PV 01/09/2008 - 18
CRE 01/09/2008 - 18

Äänestykset :

PV 02/09/2008 - 5.15
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0383

Pöytäkirja
Maanantai 1. syyskuuta 2008 - Bryssel

18. Viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttö Schengenin rajasäännöstön mukaisesti ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta viisumitietojärjestelmän (VIS) käytön osalta Schengenin rajasäännöstön mukaisesti [KOM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Mihael Brejc esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Urszula Gacek PPE-DE-ryhmän puolesta, Michael Cashman PSE-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Philip Claeys.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Gyula Hegyi ja Manfred Weber.

Puheenvuorot: Jacques Barrot ja Mihael Brejc.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.9.2008, kohta 5.15.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö