Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0041(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0208/2008

Teksty złożone :

A6-0208/2008

Debaty :

PV 01/09/2008 - 18
CRE 01/09/2008 - 18

Głosowanie :

PV 02/09/2008 - 5.15
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0383

Protokół
Poniedziałek, 1 września 2008 r. - Bruksela

18. Korzystanie z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w odniesieniu do korzystania z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen [COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Mihael Brejc przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Urszula Gacek w imieniu grupy PPE-DE, Michael Cashman w imieniu grupy PSE, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, i Philip Claeys niezrzeszony.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Gyula Hegyi i Manfred Weber.

Głos zabrali: Jacques Barrot i Mihael Brejc.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.15 protokołu z dnia 02.09.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności