Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0041(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0208/2008

Ingivna texter :

A6-0208/2008

Debatter :

PV 01/09/2008 - 18
CRE 01/09/2008 - 18

Omröstningar :

PV 02/09/2008 - 5.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0383

Protokoll
Måndagen den 1 september 2008 - Bryssel

18. Användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 när det gäller användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna [KOM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Mihael Brejc redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Urszula Gacek för PPE-DE-gruppen, Michael Cashman för PSE-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, och Philip Claeys, grupplös.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Gyula Hegyi och Manfred Weber.

Talare: Jacques Barrot och Mihael Brejc.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.15 i protokollet av den 02.09.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy