Indekss 
Protokols
PDF 234kWORD 163k
Pirmdiena, 2008. gada 1. septembris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes vadītāja paziņojums
 3.Piemiņas brīdis
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Reglamenta interpretācija
 8.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 9.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 10.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 11.Apropriāciju pārvietojumi
 12.Lūgumraksti
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 15.Darba kārtība
 16.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 17.Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls * - Eurojust stiprināšana un Lēmuma 2002/187/TI grozīšana * - Spriedumu savstarpējas atzīšanas principa piemērošana * (debates)
 18.Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošana Šengenas Robežu kodeksa ietvaros ***I (debates)
 19.Dublinas sistēmas novērtējums (debates)
 20.Stāvoklis Gruzijā (debates)
 21.Dublinas sistēmas novērtējums (debašu turpināšana)
 22.Vienots pamatprincipu kopums attiecībā uz Eiropas līgumtiesībām (debates)
 23.Atsevišķi mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas jautājumi (debates)
 24.Koordinēta stratēģija, lai uzlabotu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (debates)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu par plenārsēžu zāles iekārto griestu daļēju iebrukšanu Strasbūrā 2008. gada 7. augustā.

Šā negadījuma dēļ pašreizējo sesiju izņēmuma kārtā vajadzēja pārcelt uz Briseli.


3. Piemiņas brīdis

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā godināja EP deputāta Bronisław Geremek piemiņu, kurš miris 2008. gada 13. jūlijā, un EP deputāta Willi Piecyk piemiņu, kurš miris 2008. gada 1. augustā, kā arī bijušās EP deputātes Maria Luisa Cassanmagnago piemiņu, kura mirusi 2008. gada 4. augustā.

Viņš pauda nožēlu par traģiskajām lidmašīnu katastrofām Madrides Barahas lidostā 20.08.2008. un Kirgizstānas galvaspilsētā Biškekā 24.08.2008., kuru rezultātā daudzi cilvēki gājuši bojā.

Parlaments ievēroja vienas minūtes klusuma brīdi visu mirušo piemiņai.


4. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Jean-Pierre Audy informēja, ka viņš piedalījās 29.11.2007. sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.


5. Parlamenta sastāvs

Itālijas kompetentās iestādes ir paziņojušas par Innocenzo Leontini ievēlēšanu amatā, kas saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 3. punktu nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta mandātu.

Parlaments to pieņēma zināšanai un saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu paziņoja, ka deputāta vieta ir atbrīvojusies, sākot ar 2008. gada 24. jūliju.

Itālijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Eleonora Lo Curto ir iecelta Parlamenta deputātes amatā Innocenzo Leontini vietā, sākot ar 2008. gada 24. jūliju.

Polijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Andrzej Wielowieyski ir iecelts Parlamenta deputāta amatā Bronisław Geremek vietā, sākot ar 2008. gada 26. augustu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Eleonora Lo Curto un Andrzej Wielowieyski pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās, un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības, ja viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem ar deputāta mandātu nesavienojamu amatu.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE-DE un ALDE grupu pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

AFET komiteja: Flaviu Călin Rus, Andrzej Wielowieyski.

ENVI komiteja: Elisabetta Gardini aizstāj Marcello Vernola.

AFCO komiteja: Andrzej Wielowieyski.

Šo iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


7. Reglamenta interpretācija

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 201. panta 3. punktu informēja Parlamentu par turpmāk minēto Reglamenta 182. panta 1. punkta komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kurai tika lūgts izvērtēt šā noteikuma piemērošanu.

"Šis punkts neliedz galvenās komitejas priekšsēdētājam iesaistīt apakškomiteju priekšsēdētājus prezidija darbā vai ļaut apakškomiteju priekšsēdētājiem vadīt debates par jautājumiem, ar kuriem specifiski strādā attiecīgā apakškomiteja - šis punkts to tiešām atļauj, ja vien šī procedūra pilnībā ir iesniegta prezidijam izskatīšanai un tai ir saņemta prezidija piekrišana."

Ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums, šo komentāru uzskatīs par pieņemtu.


8. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem.

- Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

- Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandes valdību.

- 2008. gada 30. jūnijā Briselē parakstītais Nolīgums starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam.

- Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses.

- Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā, ar ko paredz provizoriski piemērot grozījumus Protokolā, ar kuru laikposmam no 2005. gada 18. janvāra līdz 2011. gada 17. janvārim nosaka zvejas iespējas un finanšu ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Ekonomikas Kopienas un Seišelu Salu Republikas Nolīgumā par zveju pie Seišelu salām.

- Labojumu verbālprocess otrajam papildprotokolam Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.


9. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2008. gada aprīļa pirmajā un otrajā, kā arī 2008. gada maija pirmajā un otrajā sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


10. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas

Saskaņā ar Reglamenta 116. panta 5. punktu rakstiskās deklarācijas Nr. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38/2008 ir zaudējušas spēku, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


11. Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0077/2008 - SEC(2008)0016 final) par apropriāciju pārvietojumu DEC 03/2008.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0145/2008 - SEC(2008)0017 final) par apropriāciju pārvietojumu DEC 04/2008.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0146/2008 - SEC(2008)0295 final) par apropriāciju pārvietojumu DEC 05/2008.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0253/2008 - SEC(2008)1954 final) par apropriāciju pārvietojumu DEC 18/2008.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0274/2008) par apropriāciju pārvietojumu DEC 19/2008.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.


12. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 191. panta 5. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

09.07.2008.

(Iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0821/2008); Pavlinka Tsoneva (Nr. 0822/2008); Lilyana Vanova (Nr. 0823/2008); Krum Krumov (Nr. 0824/2008); José Antonio Jiménez Jiménez (Asociación de Minorías Étnicas UNGA) (Nr. 0825/2008); Sorin-Ioan Nicolescu (Nr. 0826/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0827/2008); Marcel Scutaru (Nr. 0828/2008); Fernando Soares (Nr. 0829/2008); Gilles Reynaud (chsct) (Nr. 0830/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0831/2008); Anton Huber (Nr. 0832/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0833/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0834/2008); Galina Meister (Nr. 0835/2008); Alessandro Cernecca (Nr. 0836/2008); Alessandro Cernecca (Nr. 0837/2008); Alessandro Cernecca (Nr. 0838/2008); Kenneth Ingle (Nr. 0839/2008); Jak Martin (Nr. 0840/2008); Angelo Vincenti (Nr. 0841/2008); Tomi Latvala (Nr. 0842/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0843/2008); Elena Merlan (Nr. 0844/2008); Vincenzo De Vivo (Nr. 0845/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0846/2008); Owen O'Neill (Nr. 0847/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0848/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0849/2008); María Rodríguez Sánchez (Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)) (Nr. 0850/2008); Carmen Flores López (El Defensor del Paciente) (Nr. 0851/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0852/2008); Hans-Jürgen Steffens (Nr. 0853/2008); Mary Power (Nr. 0854/2008); Marc M. Beke (Nr. 0855/2008); Anna Lavado (Nr. 0856/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0857/2008); Bonaria Pisanu (Nr. 0858/2008); Brigitte Elise Ghislaine Verhauwaert (Centre de Recherche Historique et Scientifique) (Nr. 0859/2008); Daniele Bellu (Gruppo "Atlante 2000") (Nr. 0860/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0861/2008); Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada (Nr. 0862/2008);Georg Kral (Nr. 0863/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0864/2008); Sylvie Chauvet (Nr. 0865/2008); Viktoria Odenwald (Nr. 0866/2008); Karin Koberling (Asociación de Vecinos de Puerto de la Cruz) (Nr. 0867/2008);

21.07.2008..

Pablo Martín Cabezuela (16 paraksti) (Nr. 0868/2008); Javier Climent Grau (Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia) (37 paraksti) (Nr. 0869/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0870/2008); Gabriel Todireanu (Nr. 0871/2008); António Luís Rangel (Nr. 0872/2008); Fritz Wissler (Nr. 0873/2008); Miguel Ángel Pedrosa Ruiz (Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Grupo de Concejales del P.S.O.E.)) (Nr. 0874/2008); Per Gustav Åke Gustafsson (Nr. 0875/2008); Lucy Jane Mary Stewart (Nr. 0876/2008); Georgel Stoicescu (Nr. 0877/2008); Helga und Norbert Grass (2 paraksti) (Nr. 0878/2008); Mihaela Lazar (Nr. 0879/2008); Yosheba Sainz de la Higuera y Gartzia (Nr. 0880/2008); Gheorghe I. Zambrea (Nr. 0881/2008); Gheorghe Bercu (Nr. 0882/2008); Roberto Stefan (Nr. 0883/2008); Antonio Marchesani (Nr. 0884/2008); Jeremy Britton (Nr. 0885/2008); Ioannis Kounelakis (4 paraksti) (Nr. 0886/2008); Mioara Nitu (Nr. 0887/2008); Helena Jedynak (2 paraksti) (Nr. 0888/2008); Fidel Fuentes Ferranz (Nr. 0889/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0890/2008); Américo Manuel Silva Lourenço (Nr. 0891/2008); Mila Manolova Grecheva (23 paraksti) (Nr. 0892/2008); Serhiy Solomko (Nr. 0893/2008); Sebastián Losada Figueiras (Greenpeace Spain) (Nr. 0894/2008); Xabier Urrutia (Nafarroako Erret Kontseilua - Consejo Real de Navarra) (Nr. 0895/2008); Idel Israil (Nr. 0896/2008);Manuel Martínez Flores (Nr. 0897/2008); Valdur Vagane (Nr. 0898/2008); Alain Findling (Nr. 0899/2008); Inge Russ-Aigner (Interessengemeinschaft Schönfelder Str. in Kassel) (Nr. 0900/2008);

24.07.2008.

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0901/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0902/2008); Patrick Prüfer (Nr. 0903/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0904/2008); Heinz-Robert Matschke (Nr. 0905/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (3 paraksti) (Nr. 0906/2008); Constant Verbraeken (Nr. 0907/2008); Michael Murphy (Nr. 0908/2008); Arthur Gerald Patrick Briem (Nr. 0909/2008); Andras Janossy (Nr. 0910/2008); Martin Karbowski (Freelance Journalists) (Nr. 0911/2008); Holger Blenske (Nr. 0912/2008); Julija Megne (78 paraksti) (Nr. 0913/2008); Adriana Squitieri (Nr. 0914/2008); Dorothea Erndt (Nr. 0915/2008); Eilert Marks (Nr. 0916/2008); Victor Manuel Soriano i Piqueras (Nr. 0917/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0918/2008); Jill Gough (Campaign for nuclear disarmament) (Nr. 0919/2008); Peter Bachmann (Nr. 0920/2008); Sabine Richter (Nr. 0921/2008); Atlantida Rodica Dorojan (Nr. 0922/2008); Charlez José Vicente Marín (Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehablilitación) (Nr. 0923/2008); Thomas Kisling (Nr. 0924/2008); Friedrich Adrian (Nr. 0925/2008); Pablo Esteban Núñez (Nr. 0926/2008); Jürgen Mildner (Nr. 0927/2008); Jürgen Fenn (Nr. 0928/2008); Christina Kremer (Nr. 0929/2008); Armenische Gemeinde Kehl e.V. (Nr. 0930/2008); Apostolos Zervas (Nr. 0931/2008); Demetrio Dovas (Nr. 0932/2008); Graham Taylor (Pryor and Rickett Silviculture) (Nr. 0933/2008); Paolone Liliane Giurleo (Nr. 0934/2008); Alojzy Szewczyk (Nr. 0935/2008); Eric Grunenberger (Nr. 0936/2008); Dorothy Knox (Broxburn East End Liaison Group) (Nr. 0937/2008); Aris Christidis (Nr. 0938/2008); Puia Silvia Iosipescu (Nr. 0939/2008);

28.07.2008.

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0940/2008); Nicolae Danut Ilea (Nr. 0941/2008); Viorel-Gelu Dimitrescu (Nr. 0942/2008); Ziemowit Staszewski (Nr. 0943/2008); Manfred Gößmann (Nr. 0944/2008); Lothar Bonk (Nr. 0945/2008); Fiona Mariana Radulescu Corona (Nr. 0946/2008); Jakub Pitala (Nr. 0947/2008); Mechthild Bolik (Nr. 0948/2008); Gocha Kelenjeridze (Nr. 0949/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0950/2008); Erik Beving (Nr. 0951/2008); Abiodun Larry Odutola (Nr. 0952/2008); Marie Cole (Nr. 0954/2008); Ferdinando Kaiser (Nr. 0955/2008); Maria Sulkowska-Kneier (Nr. 0956/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0957/2008); Martin Schnellinger (Nr. 0958/2008); José María Campos Daroca (Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía) (Nr. 0959/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0960/2008); Michail Mathioulakis (Nr. 0961/2008); Ilea Danut (Nr. 0962/2008); Sheila Kelly (Nr. 0963/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0964/2008); Ségolène Boudy (Jeunes Témoins de la Vie Humaine) (Nr. 0965/2008); Alexander Götz (Nr. 0966/2008);James Newman (Nr. 0967/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0968/2008); Ingeborg Merker (Nr. 0969/2008); Wolf-Alexander Melhorn (Nr. 0970/2008); Maureen Martin (Ballinamore Post Primary Parents' Association) (Nr. 0971/2008); Francisco Hernandez Hernandez (Nr. 0972/2008); Carmen Castro Urzaiz (Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (AVIB)) (Nr. 0973/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0974/2008); Killian McLoughlin (Campaign for Cancer Services in Sligo) (Nr. 0975/2008);

20.08.2008.

Sofia Papalexiou (Nr. 0976/2008); Christos Vlachopoulos (Nr. 0977/2008); Panagiotis Bouras (Dimos Megalopolis commune de Megalopoulis) (Nr. 0978/2008); Georgios Kondylopoulos (Agrotiki Synetairistiki Organosi Fraoylas Oporokipeftikon I Melissa) (Nr. 0979/2008); Xrisagi Zaharoula (Nr. 0980/2008); Apostolos Zervas (Nr. 0981/2008); Oriel Plas Glyn-y-Weddw Gallery (Nr. 0982/2008); Clara González Jiménez (Nr. 0983/2008); W.H. Jones (418 paraksti) (Nr. 0984/2008); Amélie Tammela Bolloré (Nr. 0985/2008); Anastasios Goulis (NGO European Center Young South Europe) (Nr. 0986/2008); Charalabos Binioris (Sense Al) (Nr. 0987/2008); Josefina Suari Pelegrí (2 paraksti) (Nr. 0988/2008); Elena Ruse (Nr. 0989/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0990/2008); K.L.H. Niall (Nr. 0991/2008); Ger and Bridget McLaughlin (2 paraksti) (Nr. 0992/2008); Hana Francova (Bürgerinitiative o.s. Nad Drahaňským údolim) (4 paraksti) (Nr. 0993/2008); Stathis Trahanatsis (Somateio ergazomenon stis etaireies Rilken-Henkel) (2 paraksti) (Nr. 0994/2008); Gheorghe Acatrinei (Partidul Romania Mare) (Nr. 0995/2008); Ylmaz Ugur (Nr. 0996/2008); Margaret Chapman (12 paraksti) (Nr. 0997/2008); Maria José Almeida Aragão Sacadura (Nr. 0998/2008); Jean-Yves Mahé (Agir pour l'environnement) (Nr. 0999/2008); Ralph Blindauer (Cabinet d'avocats Blindauer, Hammouche, El Mounfalouti) (3 paraksti) (Nr. 1000/2008); Philippe Autrive (Cabinet d'avocat Philippe Autrive) (102 paraksti) (Nr. 1001/2008); Jerzy Walosik (European Environment Society) (2 paraksti) (Nr. 1002/2008); Theodoros Tenexos (Iron Tenco A.E.) (Nr. 1003/2008); Anna Ferrara (Nr. 1004/2008); Arkadiusz i Marek Mietklinski (2 paraksti) (Nr. 1005/2008); Brigitte Elise Ghislaine Verhauwaert (Centre de Recherche Historique et Scientifique) (Nr. 1006/2008); Michael Potts (Nr. 1007/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1008/2008); Bruno Paul Longy (Nr. 1009/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1010/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1011/2008); David Young (Nr. 1012/2008); Carla Alves (Nr. 1013/2008); Christian Peintner (Virtueller Staat - Niemandsland) (Nr. 1014/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1015/2008); Louis Borg Falzon (Nr. 1016/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1017/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1018/2008); Reinhold H. Goisser (Nr. 1019/2008); Thomas Morgenschweis (Nr. 1020/2008);

21.08.2008.

Teresa Wiecinska (Nr. 1021/2008); Jan-Olav Spiekermann (Nr. 1022/2008); Alfonso Cabido González (Nr. 1023/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1024/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1025/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1026/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1027/2008); Rita Pocsai (Nr. 1028/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1029/2008); Dierk Steinfatt (Handwerkerpartei) (5 paraksti) (Nr. 1030/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1031/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1032/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1033/2008); Giovanni Felice Mapelli (Centro Studi Teologici) (Nr. 1034/2008); Franciszka Bonin (Nr. 1035/2008); Marius Viorel Bontoi (Nr. 1036/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1037/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1038/2008); Stephan Nuding (Nr. 1039/2008); Cristian Medda (Nr. 1040/2008); Martin Payne (Nr. 1041/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1042/2008); Helen McCartney (Nr. 1043/2008); Klaus Schmidt (Nr. 1044/2008); Federico Righi (www.imaccanici.org) (7 paraksti) (Nr. 1045/2008); Florin Stoican (Asociatia Kogayon) (Nr. 1046/2008); Gál Tünde (Nr. 1047/2008); Gabriele Gratze (Nr. 1048/2008); César Solveira Rodríguez (Nr. 1049/2008); Kirsten Andersen (1572 paraksti) (Nr. 1050/2008); Michael Weil (Nr. 1051/2008); Aldwyn Llewelyn (2 paraksti) (Nr. 1052/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1053/2008); Alfons Ödamer (Nr. 1054/2008); Ulrich Parth (Nr. 1055/2008); Radka Gospodinova (Nr. 1056/2008); Michael Burns (Nr. 1057/2008); Karl-Heinz Korth (Nr. 1058/2008); Hudák Lajosné (Nr. 1059/2008); Tsvetana Doicheva (PPK Napredak) (Nr. 1060/2008); Sofiika Stoimenova (3 paraksti) (Nr. 1061/2008); Comité d'initiative de citoyens "Veliko tarnovo za gorata" (879 paraksti) (Nr. 1062/2008);

26.08.2008.

Jane Goodall (The Jane Goodall Institute) (9 paraksti) (Nr. 1063/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1064/2008); Oisin Jones-Dillon (Nr. 1065/2008); Dimitrios Antonioy (Nr. 1066/2008); Kamaljit Bharath (Nr. 1067/2008); Florencia Guillén (Nr. 1068/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1069/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1070/2008); Dimitrichka Georgieva (47 paraksti) (Nr. 1071/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1072/2008); Ralf Arera (Nr. 1073/2008); Constantin Ciausu (Nr. 1074/2008); Jörg Malz (Nr. 1075/2008); Niculina Preda (Nr. 1076/2008); Véronique Robert (Nr. 1077/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1078/2008); Yvan Bachaud (Rassemblement pour l'initiative populaire - MIP) (Nr. 1079/2008); Sassia Lettoun (Communauté LGBT - AIBF) (119 paraksti) (Nr. 1080/2008);(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1081/2008); Raffaele Pacilio (Nr. 1082/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1083/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1084/2008); Werner Homann (Nr. 1085/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1086/2008); William Stein (Nr. 1087/2008); Andreas A. Boeing (Nr. 1088/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1089/2008); Gabriel Stoica (Asociaţia Imaginea României) (Nr. 1090/2008); Fernanda Nieto (Nr. 1091/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1092/2008); Antonio Schettino (Nr. 1093/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1094/2008); Victor Galea (AD Gozo Regional Committee) (Nr. 1095/2008); Alessandro Di Felice (Gruppo di albergatori) (Nr. 1096/2008); José Herminio de la Lama Reguera (Nr. 1097/2008); Franco Londei (Secondo Protocollo) (Nr. 1098/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1099/2008); Alejandro García García (Nr. 1100/2008); Breixo Harguindey (Nr. 1101/2008); Dariusz Adamski (NSZZ Solidarnosc) (2 paraksti) (Nr. 1102/2008); Mario Pisati (Nr. 1103/2008); Ludovit Zarecky (2 paraksti) (Nr. 1104/2008); Rosa María Martín San José (Nr. 1105/2008); G Colasse (Association Nationale des Victimes des Erreurs et Dysfonctionnements Judiciaires (ANVEDJ)) (31 paraksts) (Nr. 1106/2008);

28.08.2008.

Davide Bonacina (Nr. 1107/2008); Denisa Alina Dumitru (Nr. 1108/2008); José Perez Lopez (Nr. 1109/2008); Mary O'Leary (Chase) (Nr. 1110/2008); Valeriu Iordan Popescu (Euro-Asia Promotion and Cultural Foundation) (Nr. 1111/2008); Michał Tomaszewski (Nr. 1112/2008); Donald Heinrich Fila (Nr. 1113/2008); David Vallespí i Ros (Nr. 1114/2008); Wolf Zubrytzki (Nr. 1115/2008); Michael Lange (Nr. 1116/2008); Brian Marsh (Nr. 1117/2008); Enrico Ugazio (Nr. 1118/2008); John Ashford (Nr. 1119/2008); Gordon McPherson (Nr. 1120/2008); Manuel Fernández Santamaría (Plataforma Ciudadana Contra la Construcción de una Estación de Almacenamiento de Hidrocarburos Junto a Almodóvar del Camp (Ciudad Real)) (Nr. 1121/2008); Ion Flueras (Asociaţia revoluţionarilor 21 decembrie "Piaţa Universităţii") (Nr. 1122/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1123/2008); Lavinia Vancu (Nr. 1124/2008); Jean-Pierre Reyford (Nr. 1125/2008); Reinhard Borm (Nr. 1126/2008); Judith Robinson (Nr. 1127/2008); Mathias Christian Zohoungbogbo (Nr. 1128/2008); Veronica Dini (4 paraksti) (Nr. 1129/2008); Roy Raymond De Miranda (Nr. 1130/2008); Michael O'Sullivan (Nr. 1131/2008); Maria de Fátima Borges Corrreia Monteiro (Nr. 1132/2008); Françoise Bourgnon (Nr. 1133/2008); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1134/2008); Gerd Auktuhn (Nr. 1135/2008); Rytas Kupčinskas (155 paraksti) (Nr. 1136/2008); Attilla Turnali (Nr. 1137/2008).


13. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (COM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Anja Weisgerber (A6-0201/2008).

- Ziņojums par dažiem mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas jautājumiem (2007/2258(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Nickolay Mladenov (A6-0249/2008).

- Ziņojums par Balto grāmatu attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos (2007/2285(INI)) - ENVI komiteja - Referents: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008).

- Ziņojums par kopienas plašsaziņas līdzekļiem Eiropā (2008/2011(INI)) - CULT komiteja - Referente: Karin Resetarits (A6-0263/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu (COM(2007)0653 - C6-0395/2007 - 2007/0233(COD)) - INTA komiteja - Referents: Helmuth Markov (A6-0267/2008).

- Ziņojums par Iekšējā tirgus progresa ziņojumu (2008/2056(INI)) - IMCO komiteja - Referente: Charlotte Cederschiöld (A6-0272/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1855/2006/EK, ar ko izveido programmu „Kultūra” (2007.–2013.) (COM(2008)0057 - C6-0058/2008 - 2008/0024(COD)) - CULT komiteja - Referente: Katerina Batzeli (A6-0273/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1719/2006/EK, ar ko izveido programmu „Jaunatne darbībā” laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam (COM(2008)0056 - C6-0057/2008 - 2008/0023(COD)) - CULT komiteja - Referente: Katerina Batzeli (A6-0274/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1904/2006/EK, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu „Eiropa pilsoņiem”, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību (COM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD)) - CULT komiteja - Referente: Katerina Batzeli (A6-0275/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1720/2006/EK, ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā (COM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD)) - CULT komiteja - Referente: Katerina Batzeli (A6-0276/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko atbilstīgi Padomes Lēmumam 2001/549/EK un Lēmumam 2002/882/EK nosaka atsevišķas saistības Melnkalnei un proporcionāli samazina Serbijas saistības par ilgtermiņa aizdevumiem, ko Kopiena ir piešķīrusi Serbijas un Melnkalnes valstu savienībai (bijusī Dienvidslāvijas Federatīvā Republika) (COM(2008)0228 - C6-0221/2008 - 2008/0086(CNS)) - INTA komiteja - Referents: Helmuth Markov (A6-0281/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām groza Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem (COM(2007)0777 - C6-0456/2007 - 2007/0271(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Johannes Blokland (A6-0282/2008).

- Ziņojums par pakalpojumu tirdzniecību (2008/2004(INI)) - INTA komiteja - Referents: Syed Kamall (A6-0283/2008).

- * Ziņojums par Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas ierosmi, lai pieņemtu Padomes Pamatlēmumu par aizmuguriski pieņemtu nolēmumu izpildi un grozījumiem Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm, Padomes Pamatlēmumā 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām, Padomes Pamatlēmumā 2006/783/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem un Pamatlēmumā 2008/.../TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā (05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Armando França (A6-0285/2008).

- Ziņojums par zivsaimniecību un akvakultūru Eiropas piekrastes zonu integrētas pārvaldības kontekstā (2008/2014(INI)) - PECH komiteja - Referents: Ioannis Gklavakis (A6-0286/2008).

- Ziņojums par Dublinas sistēmas novērtējumu (2007/2262(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Jean Lambert (A6-0287/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru (pārstrādāta redakcija) (COM(2007)0859 - C6-0001/2008 - 2007/0288(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A6-0288/2008).

- Ziņojums par Eiropas ombuda īpašo ziņojumu pēc Komisijas ieteikuma projekta saistībā ar sūdzību 3453/2005/GG (2007/2264(INI)) - PETI komiteja - Referents: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008).

- * Ziņojums par Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas Ierosmi, lai pieņemtu Padomes Lēmumu par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu (05620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008).

- * Ziņojums par Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosmi, lai pieņemtu Padomes Lēmumu par Eurojust stiprināšanu un ar ko groza Lēmumu 2002/187/TI (05613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Renate Weber (A6-0293/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko ievieš rīcības programmu, kas vajadzīga, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti un veicinātu starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešām valstīm (Erasmus Mundus) (2009.–2013. gads) (COM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD)) - CULT komiteja - Referente: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par īpašas diētas pārtikas produktiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2008)0003 - C6-0030/2008 - 2008/0003(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A6-0295/2008).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par ieguldītājinstitūciju darba pārredzamību (2007/2239(INI)) - JURI komiteja - Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0296/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (pārstrādāta redakcija) (COM(2007)0736 - C6-0439/2007 - 2007/0259(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A6-0297/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dabisko minerālūdeņu ieguvi un realizāciju (pārstrādāta redakcija) (COM(2007)0858 - C6-0005/2008 - 2007/0292(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A6-0298/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm (pārstrādāta versija) (COM(2008)0100 - C6-0094/2008 - 2008/0044(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A6-0299/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (COM(2007)0737 - C6-0442/2007 - 2007/0257(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A6-0300/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, lai pielāgotu tos Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru – Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai – Ceturtā daļa (COM(2008)0071 - C6-0065/2008 - 2008/0032(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A6-0301/2008).

- Ziņojums par pilnīgu digitālo dividenžu priekšrocību izmantošanu Eiropā: vienota pieeja digitālās pārslēgšanās atbrīvota radiofrekvenču spektra izmantojumam (2008/2099(INI)) - ITRE komiteja - Referente: Patrizia Toia (A6-0305/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0117 - C6-0213/2008 - 2007/0044(CNS)) - AFET komiteja - Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0306/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0133 - C6-0228/2008 - 2007/0047(CNS)) - AFET komiteja - Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0307/2008).

- Ziņojums par Eiropas ostu politiku (2008/2007(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008).

- Ziņojums par ES sankciju izvērtēšanu, kas ir daļa no ES pasākumiem un stratēģijām cilvēktiesību jomā (2008/2031(INI)) - AFET komiteja - Referente: Hélène Flautre (A6-0309/2008).

- Ziņojums par turpmāko darbu saistībā ar Monterejas 2002. gada konferenci par attīstības finansēšanu (2008/2050(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Thijs Berman (A6-0310/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (COM(2008)0314 - C6-0219/2008 - 2008/0097(CNS)) - AGRI komiteja - Referents: Neil Parish (A6-0311/2008).

- Ziņojums par koordinētu stratēģiju, lai uzlabotu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (2008/2033(INI)) - ECON komiteja - Referente: Sharon Bowles (A6-0312/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Nolīgumu par zveju Indijas okeāna dienvidu daļā (COM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS)) - PECH komiteja - Referents: Philippe Morillon (A6-0315/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru tirgus iestādi (COM(2007)0699 - C6-0428/2007 - 2007/0249(COD)) - ITRE komiteja - Referente: Pilar Del Castillo Vera (A6-0316/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Vidusāzijas valstu tiesībām saskaņā ar Padomes Lēmumu 2006/1016/EK, ar ko Eiropas Investīciju bankai paredz Kopienas garantiju attiecībā uz zaudējumiem, ko var radīt ārpus Kopienas īstenotiem projektiem piešķirti aizdevumi un aizdevumu garantijas (COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS)) - BUDG komiteja - Referents: Esko Seppänen (A6-0317/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā (COM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Malcolm Harbour (A6-0318/2008).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS)) - AFET komiteja - Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0320/2008).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (COM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD)) - ITRE komiteja - Referente: Catherine Trautmann (A6-0321/2008).

- Ziņojums par Sieviešu un vīriešu līdztiesību – 2008. gads (2008/2047(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008).

- Ziņojums par kravu pārvadājumiem Eiropā (2008/2008(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Michael Cramer (A6-0326/2008).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2008 projektu - III Iedaļa - Komisija (2008/2161(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Kyösti Virrankoski (A6-0328/2008).

2. Deputāti

2.1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski jautājumu laikā (Reglamenta 109. pants) (B6-0457/2008)

- Padomei

Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Evans Robert, Doyle Avril, Burke Colm, Higgins Jim, Mitchell Gay, Heaton-Harris Christopher, Callanan Martin, Sumberg David, Toussas Georgios, Martin David, Raeva Bilyana Ilieva, Posselt Bernd, Pleštinská Zita, Harkin Marian, Papadimoulis Dimitrios, Crowley Brian, Ludford Sarah, Hökmark Gunnar, Wallis Diana, Andrikienė Laima Liucija, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Deva Nirj, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Van Hecke Johan, Kamall Syed, Brejc Mihael, Droutsas Konstantinos, Rutowicz Leopold Józef, Pafilis Athanasios.

- Komisijai
Arnaoutakis Stavros, Raeva Bilyana Ilieva, Paleckis Justas Vincas, Angelakas Emmanouil, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Corda Giovanna, Heaton-Harris Christopher, Burke Colm, Higgins Jim, Papadimoulis Dimitrios, Ryan Eoin, Sumberg David, Kamall Syed, Papastamkos Georgios, Evans Robert, Martin David, Pannella Marco, Posselt Bernd, Öger Vural, Ludford Sarah, Batten Gerard, Andrikienė Laima Liucija, Callanan Martin, Medina Ortega Manuel, França Armando, Doyle Avril, Mitchell Gay, McGuinness Mairead, Sonik Bogusław, Harkin Marian, van Nistelrooij Lambert, Staes Bart, Riis-Jørgensen Karin, Belet Ivo, Schlyter Carl, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Aylward Liam, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Deva Nirj, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Salinas García María Isabel, Van Hecke Johan, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Toussas Georgios, Brejc Mihael, De Rossa Proinsias, Ford Glyn, Droutsas Konstantinos, Rutowicz Leopold Józef, Färm Göran.

2.2. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 113. pants)

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par kopīgiem Eiropas noteikumiem transportlīdzekļu vadītāju apmācībā (B6-0375/2008).

nodots

atbildīgajai komitejai :

TRAN

atzinums :

EMPL

2.3. Ieteikumu priekšlikumi (Reglamenta 114. pants)

- Sophia in't Veld, ALDE grupas vārdā. Ieteikuma priekšlikums Padomei par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam (B6-0383/2008).

nodots

atbildīgajai komitejai :

LIBE

atzinums :

AFET


14. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 108. pants)

- (O-0069/2008), kuru uzdeva Neil Parish AGRI komitejas vārdā Komisijai: Dzīvnieku klonēšana pārtikas ieguves nolūkā (B6-0545/2008).

- (O-0070/2008), kuru uzdeva Miroslav Ouzký ENVI komitejas vārdā Padomei: Padomes darbs saistībā ar pamatdirektīvu par augsnes aizsardzību (B6-0455/2008).

- (O-0072/2008), kuru uzdeva Klaus-Heiner Lehne JURI komitejas vārdā Komisijai: Vienots pamatprincipu kopums attiecībā uz Eiropas līgumtiesībām (B6-0456/2008).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 116. pants)

- Vladimír Železný - par īpašības vārda „ilgtspējīgs” (sustainable) pārmērīgu izmantošanu (0064/2008).

- Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov un Slavi Binev - par ES ārējo robežu aizsardzību pret malumedniecību un maluzvejniecību un citiem ekonomiskiem pārkāpumiem (0065/2008).

- Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms un Csaba Sándor Tabajdi - par alu kā kultūras, dabas un ekoloģiskā mantojuma aizsardzību (0066/2008).

- Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou un Christel Schaldemose - par nepieciešamību Eiropas Komisijai veikt detalizētu izpēti attiecībā uz līdzīgiem ražojumiem (0067/2008).

- Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson un Neil Parish - par aitu elektroniskās identifikācijas sistēmu (EID) (0068/2008).

- Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott un Adamos Adamou - par fibromialģiju (0069/2008).

- Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin un Jean Lambert - par nepieciešamību izveidot pārstāvniecību nākamajām paaudzēm Eiropas Savienībā (0070/2008).

- Andreas Mölzer - par apdzīšanas aizliegumu kravas transportlīdzekļiem uz divjoslu automaģistrālēm (0071/2008).


15. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtība.

Izdalīja kārtējās sesijas galīgo darba kārtības projektu (septembra pirmā sesija (PE.411.060/PDOJ)). Netika ierosināts neviens grozījums.

Uzstājās Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, kurš prasīja debates par sociālās jomas tiesību paketi (galīgā darba kārtības projekta 13. punkts), kas iekļautas otrdienas darba kārtībā, pārcelt uz nākamo sesiju gadījumā, ja debates par stāvokli Gruzijā (galīgā darba kārtības projekta 67. punkts) šovakar nevarētu norisināties un tiktu pārceltas uz otrdienas rītu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.


16. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Tunne Kelam, Manuel Medina Ortega, Jelko Kacin, Jean Lambert, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Willy Meyer Pleite, Jim Allister, Petru Filip, Ioan Mircea Paşcu, Maria Petre, Katalin Lévai, Marco Pannella, Milan Horáček, Janusz Wojciechowski, Ilda Figueiredo, Christa Klaß, Marianne Mikko, Toomas Savi, László Tőkés, James Nicholson, Hanna Foltyn-Kubicka, Nickolay Mladenov, Luis Yañez-Barnuevo García un Avril Doyle.

SĒDI VADA: Martine ROURE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jörg Leichtfried, Ryszard Czarnecki, György Schöpflin un Proinsias De Rossa.


17. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls * - Eurojust stiprināšana un Lēmuma 2002/187/TI grozīšana * - Spriedumu savstarpējas atzīšanas principa piemērošana * (debates)

Ziņojums par Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Spānijas Karalistes, Beļģijas Karalistes, Polijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Slovākijas Republikas, Igaunijas Republikas, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas Ierosmi, lai pieņemtu Padomes Lēmumu par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu [5620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008).

Ziņojums par Beļģijas Karalistes, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Zviedrijas Karalistes Ierosmi, lai pieņemtu Padomes Lēmumu par Eurojust stiprināšanu un ar ko groza Lēmumu 2002/187/TI [05613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Renate Weber (A6-0293/2008).

Ziņojums par Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas ierosmi, lai pieņemtu Padomes Pamatlēmumu par aizmuguriski pieņemtu nolēmumu izpildi un grozījumiem Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm, Padomes Pamatlēmumā 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām, Padomes Pamatlēmumā 2006/783/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem un Pamatlēmumā 2008/.../TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā [05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Armando França (A6-0285/2008).

Uzstājās Rachida Dati (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Renate Weber un Armando França iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Neena Gill (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Nicolae Vlad Popa PPE-DE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt PSE grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā, Panayiotis Demetriou, Daciana Octavia Sârbu un Mihael Brejc.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Philip Bradbourn, Jim Allister, Jean-Paul Gauzès, Kathalijne Maria Buitenweg un Jacques Toubon.

Uzstājās Rachida Dati, Jacques Barrot, Renate Weber un Armando França.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 2. septembra protokola 5.12. punkts, 2008. gada 2. septembra protokola 5.16. punkts un 2008. gada 2. septembra protokola 5.13. punkts.


18. Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošana Šengenas Robežu kodeksa ietvaros ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošanu Šengenas Robežu kodeksa ietvaros [COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Mihael Brejc (A6-0208/2008).

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Mihael Brejc iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Urszula Gacek PPE-DE grupas vārdā, Michael Cashman PSE grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā un Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Gyula Hegyi un Manfred Weber.

Uzstājās Jacques Barrot un Mihael Brejc.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 2. septembra protokola 5.15. punkts.


19. Dublinas sistēmas novērtējums (debates)

Ziņojums par Dublinas sistēmas novērtējumu [2007/2262(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Jean Lambert (A6-0287/2008).

Jean Lambert iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Simon Busuttil PPE-DE grupas vārdā, Martine Roure PSE grupas vārdā, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā un Stavros Lambrinidis.

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

Debates par šo punktu tika pārtrauktas.

Tās atsāks pēc debatēm par Padomes un Komisijas paziņojumiem par stāvokli Gruzijā (galīgā darba kārtības projekta 12. punkts).


20. Stāvoklis Gruzijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis Gruzijā.

Bernard Kouchner (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Bernard Wojciechowski IND/DEM grupas vārdā, Sylwester Chruszcz, pie grupām nepiederošs deputāts, un Bernard Kouchner.

SĒDI VADA: Marek SIWIEC
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Elmar Brok, Jan Marinus Wiersma, Marco Cappato, Inese Vaidere, Marie Anne Isler Béguin, Tobias Pflüger, Bastiaan Belder, Jim Allister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Véronique De Keyser, Lydie Polfer, Vittorio Agnoletto, Bruno Gollnisch, Jacek Saryusz-Wolski, Dariusz Rosati, Janusz Onyszkiewicz, Mario Borghezio, Othmar Karas, Adrian Severin, Siiri Oviir, Wojciech Roszkowski, Stefano Zappalà, Libor Rouček, Mirosław Mariusz Piotrowski, Tunne Kelam, Katrin Saks, Christopher Beazley, Raimon Obiols i Germà, Árpád Duka-Zólyomi, Giulietto Chiesa, Vytautas Landsbergis un Pierre Pribetich.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Urszula Gacek, Csaba Sándor Tabajdi, Erik Meijer, Zita Pleštinská, Ioan Mircea Paşcu un Charles Tannock.

Uzstājās Jean-Pierre Jouyet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner.

Tā kā ierosinātie rezolūcijas priekšlikumi vēl nav pieejami, tos paziņos vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 3. septembra protokola 7.5. punkts.


21. Dublinas sistēmas novērtējums (debašu turpināšana)

Ziņojums par Dublinas sistēmas novērtējumu [2007/2262(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Jean Lambert (A6-0287/2008).

Uzstājās Inger Segelström, Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Jean Lambert.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 2. septembra protokola 5.17. punkts.


22. Vienots pamatprincipu kopums attiecībā uz Eiropas līgumtiesībām (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0072/2008) un kuru uzdevaKlaus-Heiner Lehne JURI komitejas vārdā Komisijai: Vienots pamatprincipu kopums attiecībā uz Eiropas līgumtiesībām (B6-0456/2008).

Hans-Peter Mayer (aizstājot autoru) izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Meglena Kuneva (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Jacques Toubon PPE-DE grupas vārdā, Manuel Medina Ortega PSE grupas vārdā, Diana Wallis ALDE grupas vārdā un Ieke van den Burg.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andreas Schwab.

Uzstājās Meglena Kuneva.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Klaus-Heiner Lehne JURI komitejas vārdā - par kopīgu Eiropas līgumtiesību modeli (B6-0374/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 3. septembra protokola 7.6. punkts.


23. Atsevišķi mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas jautājumi (debates)

Ziņojums par dažiem mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas jautājumiem [2007/2258(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Nickolay Mladenov (A6-0249/2008).

Nickolay Mladenov iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Meglena Kuneva (Komisijas locekle).

Uzstājās Othmar Karas (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Andreas Schwab PPE-DE grupas vārdā, Diana Wallis ALDE grupas vārdā un Malcolm Harbour.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zita Pleštinská, Milan Gaľa un Colm Burke.

Uzstājās Meglena Kuneva un Nickolay Mladenov.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 2. septembra protokola 5.18. punkts.


24. Koordinēta stratēģija, lai uzlabotu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (debates)

Ziņojums par koordinētu stratēģiju, lai uzlabotu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas [2008/2033(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sharon Bowles (A6-0312/2008).

Sharon Bowles iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās László Kovács (Komisijas loceklis).

Uzstājās Othmar Karas (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Werner Langen PPE-DE grupas vārdā, Benoît Hamon PSE grupas vārdā, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo, Desislav Chukolov un Astrid Lulling.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrzej Jan Szejna.

Uzstājās László Kovács un Sharon Bowles.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 2. septembra protokola 5.19. punkts.


25. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 411.060/OJMA).


26. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 24.00.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Allister, Alvaro, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berès, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika