Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

4. Kοινωνικό πακέτο (μέρος πρώτο) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Kοινωνικό πακέτο (μέρος πρώτο)

Οι Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) και Xavier Bertrand (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Tadeusz Masiel, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Carl Lang, μη εγγεγραμμένος, και Thomas Mann.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Harlem Désir, Bernard Lehideux, Ryszard Czarnecki, Elisabeth Schroedter, Δημήτριος Παπαδημούλης, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Philip Bushill-Matthews, Magda Kósáné Kovács, Gérard Deprez, Wojciech Roszkowski, Tatjana Ždanoka, Jacky Hénin, Nils Lundgren, Jana Bobošíková, Juan Andrés Naranjo Escobar, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Alejandro Cercas, Sophia in 't Veld, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Anja Weisgerber, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Γεώργιος Τούσσας, Manfred Weber και Andrzej Jan Szejna.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jean Marie Beaupuy, Peter Liese, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Viktória Mohácsi, Iva Zanicchi, Jan Cremers, Evelyne Gebhardt, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Richard Falbr και Karin Jöns.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Monica Maria Iacob-Ridzi, Proinsias De Rossa, Mieczysław Edmund Janowski, Maria Petre, Jan Andersson και Richard Corbett.

Παρεμβαίνουν οι Xavier Bertrand και Vladimír Špidla.

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: επόμενη περίοδος συνόδου.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12 το μεσημέρι.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου