Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0029(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0275/2008

Ingediende teksten :

A6-0275/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/09/2008 - 5.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0371

Notulen
Dinsdag 2 september 2008 - Brussel

5.3. Programma "Europa voor de burger" (2007-2013) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1904/2006/EG tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma "Europa voor de burger" ter bevordering van een actief Europees burgerschap [COM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Katerina Batzeli (A6-0275/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0371)

Juridische mededeling - Privacybeleid